Voorlichtingsavonden 'Ontdek Aletta'


A. Ontdek Aletta!

We organiseren in november en december 2023 voorlichtingsavonden voor ouders. Tegelijkertijd kunnen de leerlingen uit groep 8 kennismakingslesjes volgen. Deze vinden allen plaats in de hoofdlocatie aan de Laan van de Sport 4, behalve de voorlichting over het praktijkonderwijs. Deze zal plaatsvinden in het gebouw aan de Laan van de Sport 6. Tijdens de voorlichtingsavonden beginnen we met een korte presentatie voor ouders over de opbouw van onze school. Vervolgens gaan de ouders gericht met de docenten mee naar de onderbouwafdeling. Gedurende de voorlichting aan de ouders zijn de leerlingen van harte welkom om kennis te maken met onze school door middel van kennismakingslesjes. Tijdens deze lesjes maken ze ook kennis met de docenten, de deelschool en met de manier van lesgeven. Indeling: In verband met aantallen leerlingen hebben we de basisscholen over twee weken verdeeld. Mochten ouders/leerlingen niet kunnen of ziek zijn op de geplande dag, dan mogen zij natuurlijk ook op een/de andere datum komen.

WEEK 1 - november 2023
Onderstaande avonden worden georganiseerd voor de volgende scholen: De Ontdekking, St. Antoniusschool, St Gerardus Majellaschool (ook in december), 't Vlot, W.A. Scholtenschool, De Oetkomst, De Woldstee, De Wegwijzer (Slochteren), De Wegwijzer (Zuidbroek), De Tandem, Amerikaschool en De Meent.

  • Maandag 13 november om 19.00 uur: Deelschool havo, atheneum, gymnasium (met dakpanklas h/v en de nieuwe heterogene brugklas m/h/v)
  • Dinsdag 14 november om 19.00 uur: Deelschool vmbo (met dakpanklas p/b, b/k en k/m)
  • Donderdag 16 november om 19.00 uur: Deelschool mavo (met dakpanklas m/h)


WEEK 2 - december 2023
Onderstaande avonden worden georganiseerd voor de volgende scholen: Het Noorderlicht (voorheen Ruimteschip en Nico Bulderschool), ’t Heidemeer, de Walstraschool, de Theo Thijssenschool, St. Gerardus Majellaschool (ook in november), De Regenboog, De Achtbaan, Het Galjoen, De Hoeksteen, De Lichtbron, SBO De Sterren, De Driespan, De Ster (Harkstede), De Menterhorn, De Parel, De Zonnewijzer, De Springplank, De Wiekslag, Dorpsschool Meeden en overige scholen.

  • Maandag 11 december om 19.00 uur: Deelschool mavo (met dakpanklas m/h)
  • Dinsdag 12 december om 19.00 uur: deelschool havo, atheneum, gymnasium (met dakpanklas h/v gymnasium, dakpanklas h/v en de nieuwe heterogene brugklas m/h/v)
  • Dinsdag 12 december om 19.00 uur: deelschool praktijkonderwijs [locatie LvdS 6]
  • Woensdag 13 december om 19.00 uur: deelschool vmbo ob (met dakpanklas p/b, b/k en k/m)


B. Open Huis voor leerlingen en ouders op dinsdag 16 januari 2024, van 18.30-20.30 uur
Gedurende deze avond kunnen leerlingen en ouders samen de school bekijken. Er zijn gerichte programma’s binnen de deelscholen, maar geheel zelfstandig en vrij door ons gebouw lopen kan ook.

C. Aanmeldweek van 25 t/m 29 maart 2024
Er is een vaste aanmeldweek voor de middelbare school: vanaf schooljaar 2023-2024 moeten alle groep 8-leerlingen zich aanmelden in de week voor 1 april, d.w.z. in de week van 25 t/m 29 maart 2024. Zo hebben alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur op het voor hen best passende niveau. [Dit is een wettelijke regeling.]

D.Kennismaking met de nieuwe klas op dinsdagmiddag 25 juni 2024
Deze middag komen alle aangemelde leerlingen (volgens schema) op school om kennis te maken met hun toekomstige klas en mentor.

E. Kennismaken ouders-nieuwe mentor | alleen deelschool onderbouw vmbo op donderdag 4 juli 2024
Deze dag kunnen de ouders van leerlingen die geplaatst zijn in vmbo basis/kader en vmbo kader/mavo kennis maken met de mentor en vragen stellen.

 

Lees voor meer info ook de onderstaande nieuwsbrief: