Examen


Schoolexamen en centraal examen

Het examen bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE en CSPE)

In leerjaar 3 en 4 werken de leerlingen aan hun schoolexamen. Alle opdrachten, toetsen en werkstukken die worden becijferd, tellen mee voor het SE. Het overzicht van alle onderdelen van het schoolexamen staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Om deel te kunnen nemen aan het centraal examen moet het hele PTA zijn afgerond.

Het centraal examen (CE) is voor de AVO-vakken (Nederlands, Engels, Duits, economie, biologie, wiskunde en natuur-/scheikunde) een digitaal examen. De leerlingen maken dit examen in het computerlokaal van de school. Het rooster voor deze examens wordt niet landelijk vastgesteld. Dit mag de school zelf doen. Op onze school vinden deze digitale examens plaats in mei.

De profielvakken (E&O, Groen, PIE en ZW) sluiten de leerlingen af met het CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen). Dit examen duurt een aantal dagdelen en vindt plaats in april. Ook voor dit examen maakt de school het rooster zelf.

De leerlingen krijgen alle informatie over de examens en hun roosters in het examenboekje.

Examenreglement:


PTA vmbo basis en kader (Programma van Toetsing en Afsluiting)
 

<< vorige