Europees Sociaal Fonds


Europees Sociaal Fonds

De start van een nieuwe subsidieperiode voor het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027). Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

 Beeld: ©EU


Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

 

Uitstroom naar werk of vervolgopleiding is voor leerlingen uit het VSO en het Pro niet altijd vanzelfsprekend. Extra inzet is nodig om de jongeren de stap van school naar de maatschappij te laten maken. Europa stelt in 2021-2027 subsidie beschikbaar voor de integrale begeleiding van leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs richting de arbeidsmarkt.

Het dr. Aletta Jacobs college zet het Europese Subsidie Fonds in om de stap van school naar arbeid of vervolgonderwijs zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. De subsidie wordt besteed o.a. aan VCA cursus, heftruckcursus, het aanbieden van andere branchegerichte cursussen, zoals lassen en constructie techniek en/of andere praktijklessen.