Onderwijsvisie Vmbo Onderbouw


Missie van het dr. Aletta Jacobs College


Het dr. Aletta Jacobs College biedt jou als leerling de kans om je optimaal te ontwikkelen, in verbinding met de regio en participerend aan de samenleving. Wie je ook bent, wat je ook wilt en wat je ook kunt, wij hebben oog voor jouw talenten en behoeften. We helpen je om jouw kennis, houding en vaardigheden verder te ontwikkelen, zodat je zoveel mogelijk aan het roer staat van je eigen leren en leven.


Het dr. Aletta Jacobs College is een openbare school met een breed onderwijsaanbod en is door het werken in deelscholen tegelijkertijd verrassend kleinschalig.

Visie Vmbo Onderbouw


De visie van de Vmbo Onderbouw op leren, om de missie van onze school te bereiken is:

Blijven leren

We werken constant aan een klimaat waarin we onszelf continue ontwikkelen, samen leren, om het leren van de leerling te bevorderen.
 

Maatwerk

Wij (h)erkennen de leerbehoeften van de leerlingen, en begeleiden met deze kennis de leerling tijdens en buiten de lessen. We (blijven) zoeken naar de juiste methode om de individuele leerling te laten bloeien, te laten groeien, zijn talenten te laten ontdekken, zijn onafhankelijkheid te vergroten en hem te activeren.
 

RRR

Wij zorgen voor een veilige omgeving met rust, reinheid en regelmaat. Op deze manier creëren we voor onszelf en de leerling een cultuur waarin het prettig is te werken, te leren, te leven en te groeien.
 

Ondersteuning

We willen de al aanwezige kennis en ervaring continu uitbouwen op zoek naar optimalisatie van de ondersteuning. Op deze manier waren we en zijn we klaar voor Passend Onderwijs.
 

Samen

Leerlingen, ouders en collega’s werken samen. Zo pakken we gezamenlijk de verantwoordelijkheid in het leren van de leerling en leggen hierover verantwoording af aan elkaar. Een ieder zet zich in om elkaar op de hoogte te houden. Allemaal verstrekken we informatie en vragen we om informatie.
 

Voor nu en later

We onderwijzen de leerling op zo’n manier dat hij zich nu kan ontwikkelen en zich leert redden in het vervolgonderwijs en buiten de school. Hierbij halen we de buitenwereld naar binnen om betekenisvol les te geven en het mee te kunnen nemen de toekomst in.
 

Binnen en buiten

We passen ons onderwijsaanbod aan op de veranderende samenleving en de (regionale) arbeidsmarkt. We kijken naar wat landelijk voorgeschreven wordt en ook naar wat wij een toevoeging vinden voor de leerling in onze regio.
 
 

<< vorige