Onze deelscholen


Op het Aletta werken we in deelscholen. Die maken de school kleinschalig. Zo kunnen we ons onderwijs en onze begeleiding het beste afstemmen op de leerlingen. Elke deelschool heeft qua onderwijs zijn eigen accenten ontwikkeld.

Deelschool praktijkonderwijs
Op het pro (praktijkonderwijs) bereiden wij leerlingen van 12-18 jaar voor op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Wij bieden elke leerling een individuele route aan die is afgestemd op zijn of haar mogelijkheden. Na het pro gaan de meeste leerlingen aan het werk en een deel krijgt een (interne) mbo-niveau 1 opleiding. Stage neemt een centrale plaats in en heeft als doel om in een levensechte werksituatie een werkhouding te ontwikkelen en ervaring op te doen. Kinderen die in aanmerking komen voor deze vorm van onderwijs hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Deelschool vmbo onderbouw
Leerlingen met een advies basis- of kaderberoepsgerichte leerweg zijn welkom in vmbo onderbouw. In deze deelschool werken we in de dakpanklassen basis/kader en kader/mavo, waarbij wij ernaar streven om elke leerling maatwerk te bieden. Er zijn klassen voor leerlingen met en zonder een ondersteuningsbehoefte. In de onderbouw volgen leerlingen een algemeen vormend programma, waarin ook de wat meer praktische vakken verzorging en techniek zijn opgenomen. Aan het einde van klas 2 kiezen leerlingen een beroepsgericht profiel, waarna ze overstappen naar de bovenbouw. Leerlingen met een vmbo-diploma kunnen doorstromen naar het mbo.

Deelschool mavo
De mavo is voor leerlingen van klas mavo/havo-1 tot en met mavo-4. Leerlingen volgen een overwegend algemeen vormend programma tot en met klas 3. Aan het einde van klas 3 kunnen ze een profiel kiezen. Ook in de bovenbouw is deze leerweg overwegend theoretisch. De mavo kent geen echte praktijkvakken. Leerlingen met een mavo-diploma kunnen doorstromen naar het mbo niveau 4 of naar de havo. 

Deelschool havo/vwo
Leerlingen met een advies havo of hoger zijn welkom in de deelschool havo/vwo. Aan het einde van de derde klas kiezen ze een profiel en stappen ze over naar de bovenbouw. Leerlingen met een atheneum (of vwo) advies krijgen kunnen ook kiezen voor het gymnasium. Het gymnasium is atheneum met daarbij klassieke talen en mythologie. Dit vraagt van leerlingen enige taalgevoeligheid en doorzettingsvermogen. Leerlingen die twijfelen raden wij aan voor het gymnasium te kiezen. Na elk leerjaar hebben leerlingen de mogelijkheid daar namelijk mee te stoppen. Later instromen is geen optie.