Onze deelscholen


Op het Aletta werken we in deelscholen. Die maken de school kleinschalig. Zo kunnen we ons onderwijs en onze begeleiding het beste afstemmen op de leerlingen. Elke deelschool heeft qua onderwijs zijn eigen accenten ontwikkeld.

Deelschool praktijkonderwijs
Op het pro (praktijkonderwijs) bereiden wij leerlingen van 12-18 jaar voor op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Wij bieden elke leerling een individuele route aan die is afgestemd op zijn of haar mogelijkheden. Na het pro gaan de meeste leerlingen aan het werk en een deel krijgt een (interne) mbo-niveau 1 opleiding. Stage neemt een centrale plaats in en heeft als doel om in een levensechte werksituatie een werkhouding te ontwikkelen en ervaring op te doen. Kinderen die in aanmerking komen voor deze vorm van onderwijs hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Deelschool vmbo onderbouw
Leerlingen met een advies basis- of kaderberoepsgerichte leerweg zijn welkom in vmbo onderbouw. In deze deelschool werken we in de dakpanklassen pro/basis, basis/kader en kader/mavo, waarbij wij ernaar streven om elke leerling maatwerk te bieden. Er zijn klassen voor leerlingen met en zonder een ondersteuningsbehoefte. In de onderbouw volgen leerlingen een algemeen vormend programma, waarin ook de wat meer praktische vakken verzorging en techniek zijn opgenomen. Aan het einde van klas 2 kiezen leerlingen een beroepsgericht profiel, waarna ze overstappen naar de bovenbouw. Leerlingen met een vmbo-diploma kunnen doorstromen naar het mbo.

Deelschool mavo
De mavo is voor leerlingen van klas mavo/havo-1 tot en met mavo-4. Leerlingen volgen een overwegend algemeen vormend programma tot en met klas 3. Aan het einde van klas 3 kiezen ze een profiel. Ook in de bovenbouw is deze leerweg overwegend theoretisch. Leerlingen met een mavo-diploma kunnen doorstromen naar het mbo-niveau 4 of naar klas 4 van de havo. Wij gaan mee met de (landelijke) ontwikkeling van de Nieuwe Leerweg, waar een praktische component aan de mavo wordt toegevoegd in de bovenbouw. Dit zal de komende jaren meer vorm krijgen.

Deelschool havo/vwo
Leerlingen met een advies havo of hoger zijn welkom in de deelschool havo/vwo. Aan het einde van de derde klas kiezen ze een profiel en stappen ze over naar de bovenbouw. Leerlingen met een atheneum (of vwo) advies kunnen ook kiezen voor het gymnasium. Het gymnasium is atheneum met daarbij klassieke talen en mythologie. Dit vraagt van leerlingen enige taal- gevoeligheid en doorzettingsvermogen. Leerlingen die twijfelen raden wij aan voor het gymnasium te kiezen. Na elk leerjaar hebben leerlingen de mogelijkheid om door te stromen naar het atheneum. Om het kiezen nog even uitstellen? Dan is er de mavo/havo/vwo-brugklas om leerlingen extra tijd te geven. Tijd om zich te ontwikkelen, waardoor ze in leerjaar 2 op het juiste niveau zitten.

Dakpanklassen
Het is goed om te weten dat wij in de brugklas werken met dakpanklassen. Leerlingen in een dakpanklas kunnen zeker weten het eerstgenoemde niveau aan en misschien het laatstgenoemde niveau. Daarom geven we les op het eerstgenoemde niveau. In de pro/basis-klas geven we les op het basisniveau en in de mavo/havo/vwo-klas bieden we onderwijs aan op havo/vwo niveau.

Onze school heeft drie locaties, allemaal aan de Laan van de Sport in Hoogezand. In het hoofdgebouw zijn vmbo-onderbouw, mavo en havo/vwo gehuisvest. Leerlingen van het praktijkonderwijs en vmbo-bovenbouw hebben ieder hun eigen locatie, links en rechts van het hoofdgebouw. Een deel van hun praktijklessen volgen ze in het hoofdgebouw.

Bij twijfel over wat het beste advies (niveau) is of waar uw kind het beste op zijn plek is (regulier of speciaal), kan de leerkracht altijd contact leggen met de orthopedagogen van het Aletta. We zetten in op korte lijnen met de basisschool, zodat we - waar nodig - samen kunnen optrekken en elkaar kunnen ondersteunen.