Inrichting van het onderwijs


Wij hebben ons onderwijs zo ingericht dat het aansluit bij het leerling-profiel van de Bb, Kb en Mavo-leerling en ‘leren op het Aletta’. Wij verzorgen het onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in kleine groepen: maximaal 16 leerlingen per klas op Bb-niveau. Daardoor hebben we veel aandacht voor de leerling en kunnen we maatwerk verzorgen.

Wij werken zoveel mogelijk in alle klassen met ‘Minder Handen Voor de Klas’. Dit biedt de leerlingen de gelegenheid te werken aan taken (dag-, weektaken), er is ruimte om het rooster los te laten, het onderwijsprogramma is leidend voor de inrichting van het onderwijs i.p.v. het lesrooster, er zijn minder wisselmomenten, wij bieden structuur, we zetten in op een veilig leerklimaat en onze kinderen worden ‘gezien’. Zo is er natuurlijk meer aandacht voor individuele leerlingen en kunnen we leerlingen een eigen leerlijn bieden.

Leerjaar 1
Voor leerlingen uit onze eerste klassen met een ondersteuningsbehoefte (bb/kb en kb/m) is een speciaal leer- en werkgebied ingericht, waarbij we streven naar een impulsarme omgeving. Leerlingen hebben hier hun theorievakken, een eigen plekje in de school en dat creëert rust, veiligheid en structuur. Ook leerlingen uit de km-klas (zonder ondersteuning) hebben hun eigen leergebied in de deelschool. Dit leergebied is ingericht voor grotere groepen.

In de deelschool hebben wij een opvangruimte voor leerlingen die even niet in de les kunnen zijn, of zich ziek voelen, of even een vraagje hebben. In de werkgebieden kan zowel klassikaal, zelfstandig als in groepen en ook aan ICT-opdrachten gewerkt worden. Het is een inrichting die passend is bij ons type leerling. Na schooltijd bieden we nog gelegenheid om onder toezicht huiswerk te maken, of extra ondersteuning te krijgen voor Nederlands, Engels en/of wiskunde.

Leerjaar 2
In leerjaar 2 bereiden we de leerlingen voor op de bovenbouw. Wij streven ernaar om elke leerling op de juiste plek te krijgen (profiel en leerweg). De leerweg wordt bepaald door de resultaten die de leerling behaalt. De profielkeuze is het resultaat van ons LOB-programma. Het keuzeproces voor de profielen in de bovenbouw staat hierin centraal. Tijdens de PPO-activiteiten werkt de leerling ook aan zijn eigen portfolio op het gebied van LOB. Dit potfolio wordt gemaakt in Droomloopbaan. Daarnaast werkt de leerling aan de vijf LOB-competenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken.

Het LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) -programma begeleidt leerlingen bij hun profielkeuze voor de bovenbouw van het VMBO. In dit programma is zelf doen en zelf ervaren een belangrijk uitgangspunt. De modules zijn zo ontwikkeld dat ze zowel gericht zijn op vaardigheden uit de profielen van de bovenbouw, als op de algemene vaardigheden van de onderbouw. Ook doorlopen leerlingen nog een programma, gericht op  loopbaanoriëntatie, waaronder bedrijvenbezoeken.

 

<< vorige