Open Huis


De basisschoolleerlingen uit groep 8 oriënteren zich in deze periode samen met hun ouders op de vervolgstap: voor welke school voor voortgezet onderwijs kiezen we en voor welke deelschool?

Op het dr. Aletta Jacobs College organiseren we daarom op dinsdagavond 16 januari 2024 een Open Huis. De leerlingen uit groep 7 en 8 + ouders zijn dan van harte welkom om tussen 18.30 en 20.30 uur te ontdekken waar het Aletta voor staat. Ze mogen een kijkje komen nemen in onze school en in de verschillende deelscholen: de locatie Laan van de Sport 4 met de deelscholen vmbo, mavo, havo/vwo (atheneum en gymnasium) en de locatie Laan van de Sport 6 met de deelschool praktijkonderwijs.

Er wordt deze avond niet alleen uitleg gegeven over het onderwijs in de verschillende deelscholen, er is veel meer te zien en te doen voor de bezoekers. Een greep uit het aanbod: zelf je kunstwerk maken in het kunstencentrum, meezingen of meespelen in het muzieklokaal, acrobatische toeren uithalen bij Aletta Sportief tijdens Free Running. Je kennis en vaardigheden testen bij allerlei vakken in de deelscholen en daarmee leuke prijsjes winnen. Proefjes doen bij vakken als biologie, natuurkunde en scheikunde. Je laten inspireren door de presentaties in het gymnasiumlokaal. Technische vaardigheden testen in de praktijkruimten van techniek en leren drone vliegen. Lekkere hapjes maken in het kooklokaal. Je eigen boeket samenstellen bij Groen. Ook wordt er informatie verstrekt over het brugklaskamp, de survivaltocht in de Ardennen en over stedenreizen en internationale uitwisselingen. En nog veel meer...

 

  • Wilt u alvast een virtueel kijkje nemen in de school? Klik hier om naar de virtuele tour te gaan.
  • Wilt u meer weten over onze deelscholen?

- Klik hier voor de deelschool praktijkonderwijs

- Klik hier voor de deelschool vmbo

- Klik hier voor de deelschool mavo

- Klik hier voor de deelschool havo/vwo

 

 

INSTROOM IN HOGERE KLASSEN

Deelschool bovenbouw havo/vwo:

Tijdens ons Open Huis op 16 januari is het mogelijk om meer informatie te krijgen over de overstap naar havo-4. Deze voorlichting is bedoeld voor leerlingen in de vierde klas van de mavo/vmbo-tl die het zien zitten om daarna nog de havo te doen. Daarnaast zijn leerlingen welkom die nu in havo-3 of havo-4 op een andere school zitten en die erover nadenken om over te stappen naar het dr. Aletta Jacobs College. Ook zijn studenten van het mbo welkom die merken dat mbo toch niet helemaal past. Wie weet past de havo veel beter! Kom dan vooral langs.
De voorlichtingen bovenbouw havo/vwo beginnen om 19.15 uur en 20.15 uur. We starten met een korte rondleiding. Daarom verzamelen we eerst met elkaar in de voorhal. Daarna gaan we naar een lokaal voor wat extra informatie en is er ruimte om vragen te stellen. Wil je meedoen met de rondleiding? Meld je dan aan bij deelschoolleider Kim Weeber van de bovenbouw mavo, havo en vwo: kweeber@aletta.nl
 
Deelschool bovenbouw vmbo:

Tijdens het Open Huis wordt er ook voorlichting gegeven aan (externe) instromers in vmbo-3. Leerlingen van een andere school die na de zomervakantie willen instromen in het derde leerjaar vmbo-kb, vmbo-bb of vmbo-lwt van het dr. Aletta Jacobs College zijn op 16 januari ook van harte welkom. De voorlichting over instroom in vmbo-3 is overigens ook voor interne en externe doorstromers van mavo-2 naar vmbo-3/kader. 

De voorlichtingen over instroom in vmbo-3 beginnen om 19.00 uur en 20.00 uur. We verzamelen in de voorhal van de locatie Laan van de Sport 4 en gaan daarna naar de locatie Laan van de Sport 8 voor een rondleiding. Daar wordt aansluitend in een lokaal extra informatie gegeven en er is ruimte om vragen te stellen. Leerlingen en ouders die interesse hebben in een van de rondleidingen worden verzocht zich te melden bij de deelschoolleider Monika Smit van de bovenbouw vmbo: e-mail msmit@aletta.nl. Ook voor vragen op dit moment kunt u bij haar terecht.