Met je neus in de papyri
Geplaatst op: | Weergaven: 142

Met je neus in de papyri

Deze week zijn de gymnasiasten van vwo-4 en vwo-5 op excursie naar Groningen geweest, in het kader van de lessen Grieks, Latijn en Klassieke Culturele vorming. We hebben een bezoek gebracht aan de Universiteitsbibliotheek.

Op school hadden we al eerder een voorbereidend gastcollege gehad van dr. R. van der Iest die ons vertelde over papyrus-documenten (de voorloper van ons papier): er zijn soms nog maar snippers van teksten over, maar ze zijn van onschatbare waarde bij het leren over het leven in de oudheid. Er zijn literaire papyri, waardoor wij de teksten van grote schrijvers als Homerus en Cicero kunnen lezen, maar ook documentaire papyri, die administratie, brieven of schrijfoefeningen bevatten. De afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek heeft een aantal originele papyrusfragmenten in bezit. In Groningen kregen de leerlingen per tweetal een echt papyrusfragment (beschermd in glas) in handen om te ontcijferen. Door de verschillende handschriften en gaten in de papyrus was dat nog niet zo gemakkelijk… Eén van de fragmenten bevatte zelfs twee verschillende handschriften, dat bleek een briefwisseling over het transport van een mummie te zijn. De begeleidende docenten, mevrouw Zuijdervliet en mevroouw Van der Steege, kregen zelfs een nog niet eerder onderzocht fragment!

Na het eigen onderzoek, volgde er een presentatie van dr. A. van der Laan, de conservator van de Bijzondere Collecties, over het vervolg van de papyrus: de boekdrukkunst. Hij liet een aantal zeer interessante werken zien, zoals een eerste druk van Homerus’ Ilias (het grote epos over de Trojaanse oorlog) en een werk van Erasmus met handgeschreven opmerkingen van Maarten Luther en Regnerus Praedinius. Erg indrukwekkend!

De middag werd afgesloten met een opdracht in de stad: de leerlingen moesten op zoek naar een gebouw met invloeden van de klassieke bouwkunst en daarmee op de foto gaan, als voorbereiding op de praktische opdracht Bouwkunst die deze periode in de lessen KCV wordt gegeven.

De papyrusfragmenten zijn ook online te bekijken via de website van de Bijzondere Collecties.

 

[Foto website Universiteitsbibliotheek]

Terug naar hv bovenbouw

Foto's

Bekijk ook

Diplomering vwo

Diplomering vwo

Geplaatst op:

'Op dinsdag 18 juli tekenden onze vwo-leerlingen hun diploma…

 
Diplomering havo

Diplomering havo

Geplaatst op:

Wat zijn we trots op onze leerlingen van de havo! Op 12 juli…

 
Maarten Voorzangerprijs voor Sharon

Maarten Voorzangerprijs voor Sharon

Geplaatst op:

De Maarten Voorzangerprijs is een aanmoedigings- en waarde…