Aletta Jacobs Prijs M-G uitgereikt
Geplaatst op: | Weergaven: 296

Aletta Jacobs Prijs M-G uitgereikt

Donderdag 10 februari is de Aletta Jacobs Prijs van de gemeente Midden-Groningen uitgereikt in de Spiegelzaal van onze school.

De prijs

De gemeente Midden-Groningen - met Sappemeer als geboorteplaats van Aletta Jacobs - heeft in 1993 de Aletta Jacobs Prijs ingesteld. Sinds 2004 is er een koppeling met de Aletta Jacobs Prijs die wordt uitgegeven door de Rijksuniversiteit Groningen. De RUG reikt eenmaal in de twee jaar de Aletta Jacobs Prijs uit aan een vrouw met een academische opleiding, die zich nationaal en internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de emancipatie. Op 8 maart a.s. wordt de prijs uitgereikt aan Rebecca Gomperts (arts). Ze krijgt de prijs vanwege ‘haar nooit aflatende, indrukwekkende strijd voor abortusrechten en de toegang tot veilige en legale abortus voor vrouwen en vanwege de moedige wijze waarop zij zich onvermoeibaar inzet voor vrouwen over de hele wereld’. De gemeentelijke prijs richt zich op jongeren in Midden-Groningen.

Inzendingen

De inzendingen van 21 leerlingen uit vwo-5 voor de Aletta Jacobs Prijs Midden-Groningen 2022 bevatten een uitwerking van een of meerdere thema’s die gekoppeld zijn aan Aletta Jacobs en/of haar gedachtengoed, en aan laureate Rebecca Gomperts. Uit de ingeleverde referaten was door docent Nederlands Noreen Dijkmeijer een voorselectie gemaakt.

Presentatie leerlingen

Zes genomineerde leerlingen presenteerden op donderdag 10 februari a.s. hun referaat aan een vakkundige jury, bestaande uit José van Schie (wethouder gemeente Midden-Groningen), Mineke Bosch (emeritus-hoogleraar moderne geschiedenis aan de RUG) en Ineke de Roo (bestuurder/algemeen directeur dr. Aletta Jacobs College).

Genomineerden

De referaten zijn per tweetal geschreven. De zes genomineerde vwo-5 leerlingen:

- Carlijn & Micky. Titel: Mijn toekomst, die bepaal ik zelf wel!

- Ilse & Seray. Titel: Aletta Jacobs en Rebecca Gomperts: herriemakers of heldinnen?

- Renate & Carmen. Titel: Vrouwen maken hun eigen beslissingen.

Carmen en Renate werden unaniem uitgeroepen tot winnaar van de Aletta Jacobs Prijs Midden-Groningen 2022. Zij ontvingen uit handen van wethouder Van Schie een oorkonde en een kunstwerk getiteld ‘Uit het oogpunt van dr. Aletta Jacobs', dat is ontworpen door beeldend kunstenaar Brenda Hardijk-van de Wouw. Bovendien mogen zij op 8 maart aanwezig zijn bij de uitreiking van de universitaire prijs aan Rebecca Gomperts. Ook worden ze later vereeuwigd in de totemboom, het grote kunstwerk in de voorhal van het Aletta.

 

Een korte impressie van het juryrapport:

1.Carlijn en Micky:

Het referaat met als thema geboorteplanning was inhoudelijk sterk en goed opgebouwd. Leuk was de persoonlijke inbreng met bijvoorbeeld de reactie van de grootmoeder. De zittende presentatie vond de jury jammer. Ook had de jury graag een persoonlijke reactie gezien op de vijf dagen termijn bij abortus. De slotconclusie van de jury: een prima essay. Compliment!

Het tweede referaat werd vooral heel goed gepresenteerd door beide dames, waarbij Seray dat van alle deelnemers het best deed. Gemakkelijk pratend, goed contact met de zaal, veel uit het hoofd. Heel goed. Het thema van dit referaat was vooral het concept polarisatie en dat vond de jury als concept inhoudelijk niet helemaal passend in het betoog. De slotconclusie van de jury: een interessant essay, inhoudelijk anders dan de anderen en vooral een uitstekende presentatie!

3.Renate en Carmen:

Goede opbouw, goede structuur en verrassend aan het eind de prachtige verbinding met de eigen situatie: “Dankzij Aletta kan ik astronaut worden, een broek dragen, kan ik straks stemmen, enzovoort.” Keurige presentatie en vooral een betoog met een mooi voorbeeld over Texas en het recht op abortus daar. Goede verbinding tussen het gedachtegoed van Aletta Jacobs en Rebecca Gomperts. Thema gevonden in het recht voor vrouwen om te kiezen en te beslissen. Juryvoorzitter Mineke Bosch had een titel “De vrouw beslist!” aansprekender gevonden, verwijzend naar de leuze van de vrouwenbeweging in de jaren 70 van de vorige eeuw. Slotconclusie: de winnaar van de Aletta Jacobs Prijs Midden-Groningen 2022.


Laureate Rebecca Gomperts naar het Aletta

Laureate Rebecca Gomperts sprak de leerlingen uit vwo-4 en vwo-5 tijdens de happening online toe. Later dit schooljaar komt zij naar Hoogezand om tijdens een College Tour met ze in gesprek te gaan.

 

Aanvullend:

De school reikte tijdens deze happening een filmprijs uit. Leerlingen uit vwo-4 schreven voor het vak Nederlands in groepjes een monoloog, met als inspiratie de hoofdpersonen uit het boek De Wandelaar van Adriaan van Dis. Als ware acteurs moesten ze de zelfgeschreven monoloog filmen. Ook bij deze opdracht moest er een verband gelegd worden met laureate Rebecca Gomperts.

De prijs voor de best gefilmde monologen (per klas) ging naar:

*Jente en Kirsten

*Laura, Lasse, Chris en Merel

Juryvoorzitter Geert Hoetink die het boek De Wandelaar niet gelezen had gaf aan door de verbeeldingskracht van de filmjes te zijn aangezet om het nu wel te doen.

Jente en Kirsten werden geroemd om hun mate van zelfvertrouwen en verbeeldingskracht. Een compliment voor de manier waarop de monologen werden uitgesproken. De nieuwsgierigheid werd gewekt om het boek te lezen. De keuze voor de hond als personage is interessant.

Ook de monoloog van Merel, Laura, Chris en Lasse sprak tot de verbeelding. Beide dames kregen een groot compliment voor hun expressie en uitdrukkingskracht. “Toneelacademie-waardig”, volgens juryvoorzitter Hoetink.

 

 

Terug naar hv bovenbouw

Bekijk ook

Politici in de dop!

Politici in de dop!

Geplaatst op:

Provinciale MEP-conferentie

 
Hoera geslaagd!

Hoera geslaagd!

Geplaatst op:

Donderdag 9 juni was de spanning om te snijden in vele huisk…

 
Taskforce QRS

Taskforce QRS

Geplaatst op:

Reanimatiecursus bij Natuur, Leven en Technologie