Bij wie moet ik zijn?


Het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers is de mentor. Soms leidt een gesprek met de mentor niet direct tot een oplossing of bestaat er na een gesprek met de mentor nog zorg. In een dergelijk geval zijn er binnen school nog meerdere stappen die doorlopen kunnen worden.

Hieronder is het stappenplan opgenomen:
Stap 1: Mentor
Stap 2: Teamleider
Stap 3: Directeur pro/vmbo of directeur mavo/havo/vwo
Stap 4: Bestuurder/algemeen directeur

De mentor kunt u bereiken per e-mail of door telefonisch contact op te nemen met onze school op 0598 350 250.

In de meeste gevallen is stap 1 voldoende. Slechts in uitzonderlijke gevallen zullen alle stappen tot en met stap 4 noodzakelijk zijn (zie hiervoor ook de klachtenregeling).

Instanties als inspectie en onderwijsgeschillen zullen altijd vragen of u alle bovenstaande stappen doorlopen hebt. Pas als dat het geval is, zullen zij u mogelijk verder kunnen helpen.

 

Contactgegevens

Teamleider praktijkonderwijs  Ed Namink (ad interim)
Teamleider vmbo onderbouw Marja Emming
Teamleider vmbo bovenbouw  Monika Smit
Teamleider mavo Maarten de Boer
Teamleider havo/vwo onderbouw Dustin Dijkstra
- Betreffende aanmeldingen h/v ob Willeke Sprenger
Teamleider havo/vwo bovenbouw Kim Weeber

 

Bestuurder/algemeen directeur Ineke de Roo
Directeur mavo, havo en vwo Wout Zilverberg
Directeur pro en vmbo a.i. Wout Zilverberg

 

Voor contact met de directie kunt u contact opnemen met via directiesecretariaat@aletta.nl.

 

<< vorige