Sociale vaardigheidstraining

 
Veel jonge mensen zijn onzeker, kunnen niet voor zichzelf opkomen of overschreeuwen zichzelf juist. En dat kan het leggen van contacten behoorlijk in de weg staan of aanleiding geven tot pesten. 
 
Daarom geven we lessen in sociale vaardigheden . In de brugklassen vmbo maken deze lessen een vast onderdeel uit van het lesprogramma. Voor de overige klassen wordt SOVA aangeboden als trainingsprogramma.
 
De training sociale vaardigheden is er op gericht het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten, goed om te leren gaan met leeftijdsgenoten en op te komen voor zichzelf. Voor en na de training wordt het zelfbeeld van elke leerling gemeten. Deze training is onderdeel van het mentorprogramma van de eerste klas. Omdat de training erg intensief is, begeleiden 2 docenten de training.
 
De training bestaat uit 12 lessen waarbij elke les een leuze centraal staat. De leuzen worden concreet gemaakt in drie leerpunten. De opbouw is van enkelvoudige naar complexe vaardigheden.
 
De volgende leuzen komen aan bod.
Ik kan goed luisteren
Ik kan goed complimenten geven en ontvangen
Ik kan goed laten zien dat ik boos, blij, verdrietig en bang ben.
Ik kan goed observeren.
Mijn lichaamshouding/gezichtsuitdrukking/stemgebruik kloppen met mijn gedrag.
Ik kan goed een praatje beginnen.
Ik kan er wel tegen als mij iets geweigerd wordt.
Ik kan goed onderhandelen.
Door aan te pakken kan ik een oplossing vinden als ik last van iemand heb.
Ik kan goed nee zeggen.
Ik kan goed fouten toegeven.
Ik kan goed tegen pesten / Ik kan goed stoppen met pesten.
Ik kan goed samenwerken.
 
 

<< vorige