Huiswerkbegeleiding


Soms kunnen leerlingen bij het maken van huiswerk wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom is er voor onze brugklassers en tweedeklassers WOT (werken onder toezicht). Leerlingen kunnen op deze manier in een rustige omgeving en onder toezicht huiswerk leren en maken.

Naast huiswerk maken kunnen leerlingen ook extra hulp krijgen als ze een vak erg moeilijk vinden. Elke dag is er een vakdocent beschikbaar die kinderen extra uitleg kan geven. Op elke dag, behalve donderdag, zijn dit andere vakken.

maandag     wiskunde
dinsdag       Engels
woensdag   Nederlands
vrijdag         beeldende vorming en techniek

Natuurlijk kunnen op deze dagen ook vragen over andere vakken gesteld worden. 

 

<< vorige