Ouders

 
Het Aletta Jacobs vindt goed contact met ouders belangrijk. Dit vraagt niet alleen om een actieve rol van de school, maar ook om betrokken ouders.
 
Wij krijgen veel vragen over de rol van ouders en school in de opvoeding van schoolgaande kinderen. Want hoewel ouders de belangrijkste rol spelen in de opvoeding van kinderen, valt de invloed van school niet te onderschatten. Klasgenoten, docenten en andere begeleiders hebben een grote invloed op bijvoorbeeld de normen en waarden van een kind.
 
Er moet dus een goede overeenstemming zijn met ouders. Wij besteden dan ook veel aandacht aan de driehoek kind-ouder-school. Dit doen wij door vier keer per jaar een contact- of mentoravond te organiseren. Ook hebben wij aan het begin van het jaar een kennismakingsavond. Daarnaast zijn wij een open en transparante (deel)school die beslissingen neemt op basis van overleg. 
 
Dit vraagt echter ook om een grote ouderbetrokkenheid. Dat is ingewikkeld. Het volgende boekje zou u misschien wat houvast kunnen geven. In dit boekje dat geschreven is door Peter de Vries staan zeven handreikingen die u kunnen helpen om een betrokken ouder te zijn. 
 
 
 

<< vorige