Mentor

 
Elke klas heeft een eigen mentor, die aanspreekpunt en contactpersoon is. De mentor heeft aandacht voor hoe de leerling zich voelt, hoe de leerling het doet (prestaties), maakt en evalueert de OPP’s, groepsoverzichten en groepshandelingsplannen, praat met leerlingen als er conflicten zijn, is betrokken bij de activiteiten van de klas en geeft 1 of meerdere vaklessen.
 

Leerjaar 1

De mentor van het 1e leerjaar verzorgt tevens de cursus sociale vaardigheden, geeft het pestprogramma, geeft studievaardigheden, oefent de algemene vaardigheden, leert de leerlingen de basis ICT, neemt de rookmodule door en verzorgt het ‘maatwerk’ aan zijn klas o.a. met behulp van het programma Score. De eerste weken van het schooljaar richt de mentor zich vooral op het ‘sociaal welbevinden / welzijn’ van de kinderen (kennismaking met en wennen aan elkaar en aan de school).
 

Leerjaar 2 

De mentor van leerjaar 2 verzorgt in de mentorles het PPO-programma. De mentor geeft ook het pestprogramma (met cyberpesten), geeft studievaardigheden, oefent de algemene vaardigheden, leert de leerlingen de basis ICT, heeft aandacht voor ‘risico’ gedrag waaronder alcohol- en drugsgebruik en neemt de alcohol en drugsmodules door. En verzorgt het ‘maatwerk’ aan zijn klas o.a. met behulp van het programma Score. De eerste weken van het schooljaar richt de mentor zich vooral op het ‘sociaal welbevinden /welzijn’ van de kinderen (kennismaking met en wennen aan elkaar en aan de klas).
 
 

<< vorige