Remedial Teacher

 
Soms rijst het vermoeden dat de problemen op het gebied van spelling en lezen te maken hebben met dyslexie. Mocht uit een test blijken dat je daadwerkelijk dyslectisch bent, dan kom je in aanmerking voor extra faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd krijgen voor het maken van proefwerken, lesmateriaal met een groter lettertype ontvangen en gesproken methodes voor op jouw laptop.
 
Aan het begin van het schooljaar maken alle leerlingen een dictee. Daarmee kunnen spellingproblemen snel worden opgespoord. Mocht later in het jaar blijken dat je moeite hebt met de Nederlandse of Engelse taal, dan kom je alsnog in aanmerking voor remedial teaching.
 
Heb je andere leerproblemen, dan kun je in aanmerking komen voor begeleiding van de algemeen orthopedagoog. Dat is een bijzondere vorm van ondersteuning, waarbij je leert hoe je je leerproblemen kunt aanpakken. Je krijgt meer zelfvertrouwen en functioneert daardoor beter
 
 

<< vorige