Extra ondersteuning


Indien een leerling, om wat voor reden dan ook, niet in staat is om een van de leerwegen van het VMBO met succes af te sluiten, wordt leerwegondersteuning geboden in de vorm van extra hulp.

Reeds bij aanmelding wordt geprobeerd m.b.v. het onderwijskundige rapport van de basisschool en een test die bij alle ingeschreven VMBO-leerlingen wordt afgenomen, vast te stellen, welke leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Dit onderzoek wordt gedaan door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL).

De PCL is ingesteld door het Regionale Samenwerkingsverband VO/SVO (Voortgezet Onderwijs en Speciaal Voortgezet Onderwijs) waar de school deel van uit maakt. De PCL doet ook aanbevelingen t.a.v. de vorm waarin eventuele extra hulp het beste kan worden geboden.

 

<< vorige