Algemene informatie


De bovenbouw vwo bereidt leerlingen voor op universitair/wetenschappelijk onderwijs (wo) of hoger beroepsonderwijs (hbo) en de bovenbouw havo op het hoger beroepsonderwijs (hbo) of de vijfde klas van het vwo. De bovenbouw heeft de opzet van een studiehuis: leren zelfstandig te studeren. Dit is een belangrijke voorbereiding op de vervolgstudie.

Profielen
De bovenbouw havo en vwo bestaat uit de vierde en vijfde klas havo en de vierdetot en met de zesde klas gymnasium en atheneum (vwo). Leerlingen hebben de keuze uit de profielen CM (Cultuuren Maatschappij), EM (Economieen Maatschappij), NG (Natuur en Gezondheid) en NT (Natuur en Techniek).

Aletta-uren
In de Aletta-uren kunnen leerlingen voor een aantal vakken extra hulp krijgen. Voor deze uren worden leerlingen op eigen verzoek of op advies van een vakdocent of mentor ingedeeld.

Cambridge Engels
Voor leerlingen die dat aankunnen bieden wij de mogelijkheid om naast het reguliere programma Engels deel te nemen aan Cambridge Engels. De universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma’s worden Cambridge Certificates genoemd en zijn een waardevolle aanvulling op het diploma.