Uitgangspunten


Op het Aletta vinden we het belangrijk dat je niet alleen kennis opdoet, maar ook andere vaardigheden leert. We besteden aandacht aan plannen, samenwerken, presenteren en reflecteren. We stimuleren je om zelf verantwoordelijkheid te voelen en te dragen voor je eigen leerproces. 

Het leren op school gaat dus verder dan alleen het behalen van je diploma. Het gaat ook om de ontwikkeling van je persoonlijkheid, het ontdekken van je interesses en talenten en bij te dragen aan de maatschappij. 

Daarnaast hebben we binnen alle leerwegen aandacht voor kunst en cultuur, maatschappelijke thema's en voor (bèta-)techniek. Op de pagina's van de deelscholen vind je meer informatie over het onderwijs van de betreffende deelschool.