Ons onderwijs


Op het Aletta vinden we het belangrijk dat je niet alleen kennis opdoet, maar ook andere vaardigheden leert. We besteden aandacht aan plannen, samenwerken, presenteren en reflecteren. We stimuleren je om zelf verantwoordelijkheid te voelen en te dragen voor je eigen leerproces.

Naast de ‘gewone’ vakken als Nederlands, Engels en wiskunde, bieden we je ook extra mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Zo hebben we binnen alle leerwegen aandacht voor kunst en cultuur en voor (bèta-)techniek. Op de pagina's van de deelscholen vind je meer informatie over het onderwijsaanbod van de betreffende deelschool.