Ondersteuning

 

Op het dr. Aletta Jacobs College hebben we niet alleen oog voor het bijbrengen van kennis, kunde en vaardigheden, maar ook voor de zaken die er voor kunnen zorgen dat het leren (even) niet zo makkelijk gaat. Hiervoor kunnen we meerdere vormen van ondersteuning aanbieden. Natuurlijk begint dit al bij de docent, de mentor en de teamleider, maar als het om zaken gaat die de algemene kennis van deze collega's overstijgen, dan heeft het Aletta personen met meer expertise op het gebied van ondersteuning.

De basis van deze ondersteuning heet het Aletta Adviesteam (AAT). In dit team zitten met name 3 orthopedagogen, een dyslexiespecialist, een schoolmaatschappelijk werker en 6 ondersteuningscoördinatoren (OCO's). De OCO's zijn gekoppeld aan hun eigen deelschool. Op deze manier bevinden ze zich gedurende week grotendeels tussen de leerlingen en de collega's uit deze deelschool, kunnen ze signalen opvangen en zijn ze makkelijk te bereiken door collega's uit deze deelschool.


Aanspreekpunt voor ouders is de mentor. De mentor kan vervolgens advies en ondersteuning vragen van de OCO of andere collega's uit het AAT. Dit kan te allen tijde. Het AAT overlegt zeker twee keer per maand en regelmatig sluiten hier externen bij aan. Denk hierbij aan schoolarts, leerplicht (klik hier voor ons verzuimprotocol) en medewerkers de Sociaal Teams van de gemeente.