Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting dr. Aletta Jacobs College telt zeven leden. Zij worden benoemd door de raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer: drie op voordracht van de Ouderraad, één lid op voordracht van de MR.

 
De RvT heeft de volgende samenstelling:

- Mevrouw C.M. Eeken (voorzitter)
- Mevrouw M. Roelevink
- Mevrouw L.V. Brakenhoff-Smits
- De heer H.H. Van Voorn
- De heer A. Verhoog
- De heer B. Vastenburg

 
Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de RvT. De RvT houdt integraal toezicht op alle aspecten van de Stichting en de onderwijsorganisatie. De RvT richt zich daarbij naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. De RvT let daarbij in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit, zoals bedoeld in artikel 42 van de wet op het voortgezet onderwijs. De RvT toetst de afwegingen die het bestuur heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen.