Deelschool vmbo


Leerlingen met een advies basis- of kaderberoepsgerichte leerweg zijn welkom in vmbo onderbouw. In deze deelschool werken we in de dakpanklassen pro/basis, basis/kader en kader/mavo, waarbij wij ernaar streven om elke leerling maatwerk te bieden. Er zijn klassen voor leerlingen met en zonder een ondersteuningsbehoefte. In de onderbouw volgen leerlingen een algemeen vormend programma, waarin ook de wat meer praktische vakken verzorging en techniek zijn opgenomen. Aan het einde van klas 2 kiezen leerlingen een beroepsgericht profiel, waarna ze overstappen naar de bovenbouw. Leerlingen met een vmbo-diploma kunnen doorstromen naar het mbo.

Lees en bekijk hieronder meer over de deelschool vmbo onderbouw
Lees en bekijk hieronder meer over de deelschool vmbo bovenbouw