Voorlichting 2021-2022

Update 1 februari 2022

 

A. Ontdek Aletta!

We organiseren in november en december voorlichtingsavonden voor ouders. Tegelijkertijd kunnen de leerlingenuit groep 8 kennismakingslesjes  volgen. Deze vinden allen plaats in de hoofdlocatie aan de Laan van de Sport 4, behalve de voorlichting over het praktijkonderwijs. Die zal plaatsvinden in het gebouw aan de Laan van de Sport 6.

Tijdens de voorlichtingsavonden beginnen we met een korte presentatie voor ouders over de opbouw van onze school. Vervolgens gaan de ouders gericht met onze collega’s mee naar de onderbouwafdeling. Gedurende de voorlichting aan de ouders zijn de leerlingen van harte welkom om kennis te maken met onze school door middel van kennismakingslesjes. Tijdens deze lesjes maken ze ook kennis met onze docenten, onze deelschool en met de manier van lesgeven.

Indeling:
In verband met aantallen leerlingen hebben we de basisscholen over twee weken verdeeld. Mochten ouders/leerlingen niet kunnen of ziek zijn op de geplande dag, dan mogen zij natuurlijk ook op een/de andere datum komen.

Onderstaande avonden worden georganiseerd voor de volgende scholen: Van Heemskerckschool, St. Antoniusschool, St. Gerardus Majellaschool, 't Vlot, W.A. Scholtenschool, De Oetkomst, De Woldstee, De Wegwijzer (Slochteren), De Wegwijzer (Zuidbroek), De Tandem, Amerikaschool en De Meent.

Maandag 1 november om 19.00 uur: Deelschool havo, atheneum, gymnasium (met dakpanklas h/v)

Dinsdag 2 november om 19.00 uur: Deelschool mavo (met dakpanklas m/h)

Donderdag 4 november om 19.00 uur: Deelschool vmbo onderbouw (met dakpanklas b/k en k/m)

 

Onderstaande avonden worden georganiseerd voor de volgende scholen: Het Noorderlicht (voorheen Ruimteschip en Nico Bulderschool), ’t Heidemeer, de Walstraschool, de Theo Thijssenschool, De Regenboog, De Achtbaan, Het Galjoen, De Hoeksteen, De Lichtbron, SBO De Sterren, De Driespan, De Ster (Harkstede), De Menterhorn, De Parel, De Zonnewijzer, De Springplank, De Wiekslag, Dorpsschool Meeden en overige scholen.

Dinsdag 14 december om 19.00 uur: Deelschool havo, atheneum, gymnasium (met dakpanklas h/v)

Dinsdag 14 december om 19.00 uur: Deelschool praktijkonderwijs (pro) 

Woensdag 15 december om 19.00 uur: Deelschool vmbo onderbouw (met dakpanklas b/k en k/m)

Donderdag 16 december om 19.00 uur: Deelschool mavo (met dakpanklas m/h)

 

 

Opmerkingen i.v.m. Covid-19:

De tweede ronde in december is komen te vervallen in verband met de door het kabinet vastgestelde veiligheidseisen. De kennismakingslesjes voor leerlingen zijn verschoven naar dinsdagmiddag 15 februari 2022. Helaas mogen we nog geen ouders in school ontvangen. Zij kunnen een informatiepakket aanvragen via de banner op onze site.

 

Indeling 15 februari 2022:

A.Locatie Laan van de Sport 4
14.00 uur        deelschool onderbouw vmbo (dakpan: bb/kb en kb/mavo)
14.30 uur        deelschool mavo (dakpan m/h)
15.00 uur        deelschool onderbouw havo/vwo (dakpan: h/v en de gymnasiumklas) 

B.Locatie Laan van de Sport 6 (locatie praktijkonderwijs)
14.30 uur:       deelschool pro

 

 

Infofolder:


B. Open huis voor leerlingen en ouders op d
insdag 18 januari 2022
Op deze avond kunnen leerlingen en ouders samen onze school bekijken. Er zijn gerichte programma’s binnen de deelscholen, maar geheel zelfstandig en vrij door ons gebouw lopen, kan ook.

In verband met de veiligheidseisen is besloten tot een Online Open Huis. Heb je dit gemist? Geen probleem, de livestream is nog te bekijken.C. Kennismaking met de nieuwe klas op donderdagmiddag 23 juni 2022
Deze dag komen alle aangemelde leerlingen op school om kennis te maken met hun (waarschijnlijk) toekomstige klas en mentor.

D. Kennismaken ouders-nieuwe mentor | alleen deelschool onderbouw vmbo op donderdag 30 juni 2022
Deze dag kunnen de ouders van leerlingen die geplaatst zijn in vmbo basis/kader en vmbo kader/mavo kennis maken met de mentor en vragen stellen.