Voorlichting 2022-2023

 

1. Ontdek Aletta!

We organiseren in november 2022 en december 2022 voorlichtingsavonden voor ouders. Tegelijkertijd kunnen de leerlingen uit groep 8 kennismakingslesjes volgen. Deze vinden allen plaats in de hoofdlocatie aan de Laan van de Sport 4, behalve de voorlichting over het praktijkonderwijs. Die zal plaatsvinden in het gebouw aan de Laan van de Sport 6. Tijdens de voorlichtingsavonden beginnen we met een korte presentatie voor ouders over de opbouw van onze school. Vervolgens gaan de ouders gericht met de docenten mee naar de onderbouwafdeling. Gedurende de voorlichting aan de ouders zijn de leerlingen van harte welkom om kennis te maken met onze school door middel van kennismakingslesjes. Tijdens deze lesjes maken ze ook kennis met de docenten, de deelschool en met de manier van lesgeven.

Indeling:
In verband met aantallen leerlingen hebben we de basisscholen over twee weken verdeeld. Mochten ouders/leerlingen niet kunnen of ziek zijn op de geplande dag, dan mogen zij natuurlijk ook op een/de andere datum komen.

WEEK 1

Onderstaande avonden worden georganiseerd voor de volgende scholen: De Ontdekking (voorheen Van Heemskerckschool), St. Antoniusschool, St Gerardus Majellaschool, 't Vlot, W.A. Scholtenschool, De Oetkomst, De Woldstee, De Wegwijzer (Slochteren), De Wegwijzer (Zuidbroek), De Tandem, Amerikaschool en De Meent.

Maandag 7 november om 19.00 uur: Deelschool havo, atheneum, gymnasium (met dakpanklas h/v)

Dinsdag 8 november om 19.00 uur: Deelschool mavo (met dakpanklas m/h)

Donderdag 10  november om 19.00 uur: Deelschool vmbo (met dakpanklas b/k en k/m)

Dinsdag 13 december om 19.00 uur: Deelschool praktijkonderwijs (pro) 

 

WEEK 2

Onderstaande avonden worden georganiseerd voor de volgende scholen: Het Noorderlicht (voorheen Ruimteschip en Nico Bulderschool), ’t Heidemeer, de Walstraschool, de Theo Thijssenschool, De Regenboog, De Achtbaan, Het Galjoen, De Hoeksteen, De Lichtbron, SBO De Sterren, De Driespan, De Ster (Harkstede), De Menterhorn, De Parel, De Zonnewijzer, De Springplank, De Wiekslag, Dorpsschool Meeden en overige scholen.

Maandag 12 december om 19.00 uur: Deelschool mavo (met dakpanklas m/h)

Dinsdag 13 december om 19.00 uur: Deelschool havo, atheneum, gymnasium (met dakpanklas h/v)

Dinsdag 13 december om 19.00 uur: Deelschool praktijkonderwijs (pro) 

Woensdag 14 december om 19.00 uur: Deelschool vmbo (met dakpanklas b/k en k/m)  

 

2. OPEN HUIS voor leerlingen en ouders

Dinsdag 17 januari 2023, van 18.30-20.30 uur
Gedurende deze avond kunnen leerlingen en ouders samen de school bekijken. Er zijn gerichte programma’s binnen de deelscholen, maar geheel zelfstandig en vrij door ons gebouw lopen kan ook.

 

3. Kennismaking met de nieuwe klas

Donderdagmiddag 29 juni 2023
Deze dag komen alle aangemelde leerlingen (volgens schema) op school om kennis te maken met hun toekomstige klas en mentor.


4. Kennismaken ouders-nieuwe mentor |
alleen deelschool onderbouw vmbo

Donderdag 6 juli 2023
Deze middag kunnen de ouders van leerlingen die geplaatst zijn in vmbo basis/kader en vmbo kader/mavo kennis maken met de mentor en vragen stellen.

  

Lees voor meer info ook de onderstaande nieuwsbrief: