Geplaatst op: | Weergaven: 70

Informatieavond bureau Halt

Op woensdag 1 juni 2022 bieden wij vanuit school een voorlichtingsavond aan. Dit doen we voor alle ouders/verzorgers van leerlingen van onze school. De voorlichtingen worden gegeven door medewerkers van Halt.

Er worden deze avond 2 verschillende voorlichtingen aangeboden:
 
 Groepsdruk
Driekwart van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. Hoe werkt deze groepsdruk en hoe kunt u hierover in gesprek gaan
en blijven met uw kind?
 
 Online veiligheid
Ook in de online wereld worden strafbare feiten gepleegd. Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar
heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Wat maakt dat uw kind zo actief is in deze wereld, hoe te weten wat er online gebeurt en hoe hier het gesprek
over te voeren?
 
De ouderbijeenkomsten bevatten een kort theoretisch gedeelte, waarin ingegaan wordt op het thema. Er wordt uitgelegd hoe het puberbrein werkt en waarom jongeren gevoeliger zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens wordt er een open gesprek gevoerd met u als ouder over de verschillende manieren om in gesprek te gaan, mogelijk grenzen te stellen en toezicht te houden. Een belangrijk onderdeel van de ouderbijeenkomst is dat ouders ook met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen. Aan het eind van de bijeenkomst krijgen ouders een informatieblad mee met handvatten over het behandelde thema.
 
U kunt zich opgeven voor deze voorlichtingen, waarbij wel geldt: “vol is vol”. Heeft u interesse in het volgen van een van deze voorlichtingen, geeft u zich dan snel op via onderstaande link:
http://bit.ly/haltvoorlichting
 
De voorlichting zal starten om 19.00 uur.

Terug naar vmbo onderbouw
MAS Stage

MAS Stage

Geplaatst op:

Dinsdag hebben onze tweede klassers met een hele mooie prese…

 
Museumbezoeken

Museumbezoeken

Geplaatst op:

Afgelopen vrijdag hebben onze brugklassers een museum bezoch…