Open huis


Open huis voor leerlingen en ouders op dinsdagavond 17 januari 2023

Op deze avond kunnen leerlingen en ouders samen onze school bekijken. Er zijn gerichte programma’s binnen de deelscholen, maar geheel zelfstandig en vrij door ons gebouw lopen, kan ook.

  • in de school zijn in diverse lokalen voorbeelden van les(materiaal)
  • er worden demonstraties gegeven
  • er zijn kleine workshops
  • je kunt zien hoe de school is opgedeeld in verschillende deelscholen
  • er lopen medewerkers en docenten door de school aan wie je vragen kunt stellen

 

Open Huis voor (externe) instromers in vmbo-3 op 16 maart 2023

In navolging op het Open Huis voor nieuwe brugklassers in januari opent het dr. Aletta Jacobs College in maart haar deuren voor leerlingen van een andere school die na de zomervakantie willen instromen in het derde leerjaar vmbo-kb, vmbo-bb of vmbo-lwt** van het Aletta en derhalve een profielkeuze moeten maken. Ook is er een voorlichtingsavond voor ouders.

Om een indruk te krijgen welk profiel het beste bij de leerling past is er een mogelijkheid voor externe instromers om samen met tweedeklassers van het Aletta mee te doen aan praktische profiel oriëntatie (PPO) op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 maart. Op het Aletta kan men in de bovenbouw vmbo kiezen voor vier profielen: Groen, Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen, PIE (produceren, installeren en energie). Ouders en leerlingen zijn op donderdagavond 16 maart vanaf 18.45 uur samen welkom om een kijkje te nemen in de verschillende praktijklokalen waar voorlichting wordt gegeven en waar men actief mee kan doen.  

Leerlingen en ouders die interesse hebben om het Aletta te ontdekken op bovenstaande data, worden verzocht zich voor 12 maart a.s. aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar de deelschoolleider van de bovenbouw vmbo, mevrouw Monika Smit (msmit@aletta.nl ). Ook voor vragen n.a.v. het bovenstaande kan men bij haar terecht.

 

Het programma van de ouderbijeenkomst PPO (praktische profiel oriëntatie) op 16 maart a.s. ziet er als volgt uit:

18.45 uur:                   inloop [Spiegelzaal van de locatie Laan van de Sport 4]

19.00-19.15 uur:         start voorlichting

19.15-20.00 uur:         eerste ronde in een afdeling – profielkeuze 1*

20.00-2015 uur:          koffiepauze

20.15-21.00 uur:         tweede ronde in een afdeling – profielkeuze 2*

21.00 uur                    einde programma

Opmerking*: ouders/leerlingen geven bij aanmelding per mail - indien al duidelijk - twee profielkeuzes door.

 

 

[ ** vmbo-lwt (gelijkwaardig aan een vmbo-bb diploma) is een opleiding voor leerlingen die meer praktijk willen en minder theorie. ]

 

 
 Terug naar Het laatste nieuws