Klachtenregeling


Het kan voorkomen dat ouders, leerlingen of medewerkers niet tevreden zijn met de dienstverlening van onze school. De meeste problemen worden vaak in goed overleg met de betreffende medewerker of directeur opgelost. 

In de onderstaande regeling is te lezen welke afspraken er op onze school zijn gemaakt over de afhandeling van klachten.