Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Bij wie moet ik zijn? >
Disclaimer
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website is het mogelijk dat de informatie die wordt gegeven onvolledig c.q. onjuist is. Fouten en onvolkomenheden in de gegevensverwerking kunnen niet altijd voorkomen worden. Neem bij twijfel over de juistheid van gegevens a.u.b contact op met de webmaster!

De informatie op de website wordt dagelijks aangevuld. Het dr. Aletta Jacobs College behoudt zich het recht voor om tekst en vorm van door derden aangeboden informatie te wijzigen.

Het dr Aletta Jacobs College stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Het dr. Aletta Jacobs College stelt zich ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Uitdrukkelijk verbiedt het dr. Aletta Jacobs College het gebruiken cq. misbruiken van beeldmateriaal dat te vinden is op de site. Op alle foto's rust copyright en beeldmateriaal mag uitsluitend gebruikt worden met toestemming  van het dr. Aletta Jacobscollege.

Het dr Aletta Jacobs College draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen.


<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer