Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Actueel > Brieven aan ouders >
Brieven aan ouders

Schooljaar 2018/2019

De meeste brieven gericht aan ouder(s)/verzorger(s) worden verstuurd per mail. Indien er geen emailadres bekend is, of wanneer de mail onbezorgd terugkeert, wordt de brief per post verstuurd.

Hieronder ziet u een overzicht van de verstuurde brieven.

Schooljaar 2018/2019

 


Onderwerp

Doelgroep

Verstuurd op
Brief ouderavond mh1 en m2 Ouders mh1 en m2 04-09-2018
Brief ouderavond mavo 3 en 4 Ouders mavo 3 en 4 05-09-2018
Brief informatie vmbo 3 Ouders vmbo 3 07-09-2018
Brief informatie vmbo 4 Ouders vmbo 4 07-09-2018
Brief ouderavond havo-vwo Ouders h/v leerjaar 1 07-09-2018
Brief ouderavond havo-vwo Ouders h/v leerjaar 2 07-09-2018
Brief ouderavond havo-vwo Ouders h/v leerjaar 3 07-09-2018
Brief informatie mbt basisscholing loopbaangesprekken Ouders alle havo leerlingen 13-09-2018
Brief ouderavond havo-vwo Ouders h/v leerjaar 4 en 5 13-09-2018
Brief informatie vervolgkeuze mavo 4 Ouders mavo 4 13-09-2018
Brief informatie vervolgkeuze mavo 4 Ouders mavo 4 13-09-2018
Brief ouderavond vmbo onderbouw Ouders leerjaar 1 14-09-2018
Brief webinar studiefinanciering Ouders h5 en v6 18-09-2018
Brief ouderavond vmbo onderbouw Ouders leerjaar 2 21-09-2018
Brief bezoek NNT mavo 3 Ouders mavo 3 25-09-2018
Brief contactavond Ouders vmbo 1 en 2 26-09-2018
Brief hulpuren Nederlands, Engels en rekenen Ouders h/v leerjaar 2 en 3 28-09-2018
Brief Stap op de Rode loper festival Ouders mavo 3 01102018
Brief lesuitval en 150-jarig jubileum Alle ouders 01-10-2018
Nieuwsbrief oktober Alle ouders 05-10-2018
Brief informatiemarkt en meeloopdagen Ouders vmbo 4 en mavo 4 09-10-2018
Brief thuisblijvers Praag ouders b4, b4lwt en k4 12-10-2018
Brief aanvang theatershow ouders m3 en h4 12-10-2018
Brief informatieavond 1 november 2018 Ouders havo en vwo 3 17-10-2018
Brief voorlichtingsavond dinsdag 30-10-2018 Ouders h5 en v6 19-10-2018
Brief nieuwe docent Nederlands Ouders b3a en k4d 29-10-2018
Brief excursie Zwolle voor het vak aardrijkskunde Ouders h5 en v6 30-10-2018
Brief uitnodiging beroepenbeurs Ouders vmbo 3 en mavo 3 31-10-2018
Brief Eten & Co Ouders m3b 31-10-2018
Brief beschermende kleding t.b.v. technieklessen Ouders b3a en k3b 05-11-2018
Brief signalen hoofdluis vmbo onderbouw Ouders vmbo onderbouw 06-11-2018
Brief nieuwe mentor Ouders m4c 06-11-2018
Brief ouderinformatie gezondheidsweek vmbo onderbouw Ouders vmbo onderbouw 08-10-2018
Brief VIB bedrijvenbezoek 13-11-2018 vmbo 2 Ouders vmbo leerjaar 2 08-11-2018
Brief Eten & Co Ouders m3b 08-11-2018
Brief van mavo 4 naar havo 4 Ouders m4 09-11-2018
Brief extra herkansing rekenexamens Ouders vmbo-4 en m4 15-11-2018
Brief extra herkansing rekenexamens Ouders h5 en v6 15-11-2018
Brief uitnodiging ouderavond PPO Ouders vmbo leerjaar 2 20-11-2018
Brief vacatures oudergeleding MR Alle ouders 23-11-2018
Brief uitnodiging mentorgesprek Ouders b4a 23-11-2018
Brief uitnodiging mentorgesprek Ouders k4d 23-11-2018
Brief mentorspreekavond Ouders a3b 27-11-2018
Brief deelname leerlingen zw b4 en k4 ouderavond 6-12-2018 Ouders b4 en k4 29-11-2018
Brief rapportbespreking periode 1 Ouders b4b 30-11-2018
Nieuwsbrief december Alle ouders 04-12-2018
Brief lesuitval economie Ouders a3 en g3 04-12-2018
Brief schoolfeest Ouders eerste en tweede klassen 04-12-2018
Brief herinnering aanmelden vervolgopleiding voor 1 april 2019 Ouders 4e klassen 06-12-2018
Brief excursie LOB Career Day in Zwolle Ouders m3a 07-12-2018
Brief excursie Oldenburg Duitsland Ouders h3 en v3 10-12-2018
Brief excursie Oldenburg Ouders mavo 3 14-12-2018
Brief activiteiten laatste schoolweek 2018 en eerste schooldagen 2019 Alle ouders 14-12-2018
Brief uitslag van de verkiezingen voor de oudergeleding van de MR Alle ouders 14-12-2018
Brief schaatsmiddag in Kardinge 8 februari 2019 Ouders 1e en 2e klassen 09-01-2019
Brief excursie Belgie h5 en v5 leerlingen met Frans in hun vakkenpakket Ouders h5 en v5 15-01-2019
Brief signalen hoofdluis Ouders vmbo bovenbouw 21-01-2019
Brief signalen hoofdluis Ouders havo-vwo onderbouw 21-01-2019
Brief profielkeuze Ouders leerlingen a3b 22-01-2019
Brief projecten en workshops Noorderpoort ouders mavo-3 23-01-2019
Brief ouderavond onderwijsontwikkeling ouders havo-vwo bovenbouw 24-01-2019
Brief sportdag havo 3 en vwo 3 ouders leerlingen h3 en v3 25-01-2019
Brief vakkencarrousel 31 januari 2019 ouders leerlingen h3, v3 en mavo 4 25-01-2019
Nieuwsbrief januari 2019 alle ouders 25-01-2019
Brief dr S-cool art vmbo onderbouw ouders vmbo 1 en 2 28-01-2019
Brief lessen nask en erratum pta ouders b4b 31-01-2019
Brief kennismaking mentor mh1c ouders mh1c 31-01-2019
Brief lessn natuurkunde hv onderbouw ouders hv onderbouw 05-02-2019
Brief schaatsen klassen 1 en 2 ouders klassen 1 en 2 06-02-2019
Brief huisvesting mavo schooljaar 2019-2020 ouders mh1, m2 en m3 07-02-2019
Brief VIB bedrijvenbezoek 12 februari ouders b2a,b2b,bk2a,
k2a,k2b
07-02-2019
Brief studieloopbaan op Facebook ouders havo/vwo 08-02-2019
Brief studieloopbaan op Facebook leerlingen havo/vwo 08-02-2019
Brief deadline profielkeuze ouders a3b 08-02-2019
Brief aanmelden mbo voor 1 april 2019 ouders mavo 4 11-02-2019
Brief ouderavond 28 februari invoering keuzewerktijd ouders h/v onderbouw 12-02-2019
Brief update: Inspectie, versterking en tijdelijke huisvesting Alle ouders 12-02-2019
Brief uitwisseling en opvang leerling Geesthacht ouders havo/vwo 2 12-02-2019
Brief Groninger Museum ouders m2a en m2b 12-02-2019
Brief mentorspreekavond ouders m3b 26-02-2019
Brief uitwisseling Hongarije ouders h4, v4 en v5 28-02-2019
Brief Aletta-dag bk1 en km1 leerlingen ouders bk1, km1 28-02-2019
Brief rekenexamen vmbo-3 ouders vmbo-3 28-02-2019
Brief rekenexamen mavo-3 ouders mavo-3 28-02-2019
Brief rekenexamen havo-4 en vwo-5 ouders h4 en v5 28-02-2019
Brief mentor- oudergesprek ouders k4d 01-03-2019
Brief informatieavond vmbo-3 ouders vmbo-3 01-03-2019
Brief mentorspreekavond a3b ouders a3b 01-03-2019
Brief mentor- oudergesprek ouders b4a 04-03-2019
Brief uitwisseling uit Geesthacht naar Hoogezand ouders havo 2 en vwo 2 04-03-2019
Brief museumbezoek ouders bk2a-b2a-k2a-k2b 04-03-2019
Brief uitnodiging PWS avond ouders havo 5 en vwo 6 05-03-2019
Brief Debat week van het geld mavo-3 ouders mavo-3 06-03-2019
Brief opvolging Freek de Vos ouders alle 1e klassers 07-03-2019
Brief projectdagen 22, 25 en 26 maart ouders havo-vwo leerjaar 1 en 2 07-03-2019
Brief wiskunde ouders mavo 3 07-03-2019
Nieuwsbrief maart 2019 alle ouders 08-03-2019
Brief vaccinatie in toetsweek ouders havo-vwo leerjaar 3 t/m 6 11-03-2019
Brief museumbezoek b2b ouders b2b 11-03-2019
Brief uitwisseling Hongarije ouders 11-03-2019
Brief informatie Ardennentocht ouders alle 3e klassers 12-03-2019
Brief Kopenhagen ouders mavo3 13-03-2019
Brief gymnasiumdag ouders gymnasium-leerlingen klas 1-6 13-03-2019
Brief wisseling mentoraat b3a ouders b3a 15-03-2019
Brief film Sappe de Pachtinner alle ouders 18-03-2019
Brief ouder- en leerlingenavond ouders en leerlingen h5 en v6 19-03-2019
Brief wetenschapsdagen ouders h/v 2 22-03-2019
Brief LOB meeloopdag ouders mavo leerjaar 1 en 2 25-03-2019
Brief LOB meeloopdag ouders mavo3 25-03-2019
Ontvangstbevestiging aanmelding ouders nieuwe leerlingen 26-03-2019
Brief 20/20-leren ouders havo-vwo onderbouw 29-03-2019
Brief excursie Wildlands Emmen ouders vmbo leerjaar 1 02-04-2019
Brief Girlsday ouders mavo 2 03-04-2019
Brief LOB meeloopdag ouders vmbo 3 03-04-2019
Brief HanzeXperience en College Carrousel RUG ouders h4 en v4 03-04-2019
Brief doorstroomtraject naar havo 4 diverse leerlingen 05-04-2019
Brief onderzoek vensters en veiligheid ouders havo/vwo 1 05-04-2019
Brief onderzoek vensters en veiligheid ouders mavo 1 05-04-2019
Persbericht nieuwe leerlingen leerjaar 1 05-04-2019
Brief VIB bedrijvenbezoek 11 april 2019 ouders b2b 09-04-2019
Brief examentijd en lessen ouders vmbo 3 10-04-2019
Brief examen en examentraining vmbo 4 ouders vmbo 4 10-04-2019
Brief vertrek dhr. Bruinsma ouders a1a+a3b 15-04-2019
Brief Model European Parliament ouders vwo 4 16-04-2019
Brief bezoek Drents Museum Assen ouders mavo 2 17-04-2019
Brief bezoek Noordelijk Scheepvaart Museum ouders mavo 2 17-04-2019
Brief excursie Nijmegen ouders g2 en g3 24-04-2019
Brief uitnodiging oudercontactavond ouders m3b 26-04-2019
Brief opgave stedenreis ouders havo/vwo 3 26-04-2019
Nieuwsbrief april 2019 alle ouders 26-04-2019
Uitnodiging presentaties van het aardrijkskundeproject havo-vwo 4 met het vak aardrijkskunde 26-04-2019
Uitnodiging eindexamenexpo Ouders H5 en V6 06-05-2019
Vervanging mevr. Werleman ouders h4, v4 en v5 07-05-2019
Brief instructiefilmpje praktijkexamen ouders b4 en b4lwt 07-05-2019
Brief vervanging Engels mavo ouders mh1a, mh1b, mh1c, m2a, m2b, m3b, m3c 13-05-2019
Brief excursie veehouderij ouders vmbo 3 afd. groen 15-05-2019
Brief Jongerentop in Appingedam ouders mh1 en m2 15-05-2019
Brief LOB-meeloopdag ouders mh1, m2 en m3 15-05-2019
Brief excursie Xanten ouders g1a 16-05-2019
Brief rekenexamen havo 4 en vwo 5 ouders havo 4 en vwo 5 16-05-2019
Brief rekenexamen vmbo 3 ouders vmbo 3 16-05-2019
Brief rekenexamen mavo 3 ouders mavo 3 16-05-2019
Brief uitnodiging Gouden Handen Awards ouders k3 en b3a 29-05-2019
Brief reis naar Munster H4 leerlingen met Duits ouders havo 4 29-05-2019
Brief reis naar Bonn V5 leerlingen met Duits en/of geschiedenis ouders vwo 5 03-06-2019
Brief dierentuin Nordhorn ouders mh1 04-06-2019
Brief Jongerentop ouders mh1 en m2 04-06-2019
Brief leesbeleid ouders havo-vwo onderbouw 06-06-2019
Brief informatie over onderzoek tevredenheid ouders eindexamenkandidaten ouders examenkandidaten 07-06-2019
Brief aardbevingsbestendig maken Aletta alle ouders 19-06-2019
Brief laatste schoolweken ouders a3b 19-06-2019
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     << vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer