Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Profiel en missie > Algemeen >
Algemeen
Meer informatie op de intranetpagina

Het Aletta is een ict-school bij uitstek. Het Aletta wil uitdagend en eigentijds onderwijs bieden, ict is hierbij onontbeerlijk. De school beschikt hiertoe over uitgebreide voorzieningen op het gebied van ict.

Het netwerk omvat de 2 locaties van het Aletta (Laan v/d Sport en de van Heemskerkstraat). Alle leerlingen en natuurlijk ook het personeel beschikken over toegang tot internet en hebben van school een emailadres. Verder biedt het intranet van de school het gebruik van Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, enz), 2 digitale leeromgevingen (It's learning en Chalk), het  leerlingadministratiepakket Magister en een groot aanbod aan educatieve software.

De digitale leeromgeving is van toenemend belang voor het onderwijs. Bij steeds meer lessen maken docenten en leerlingen gebruik van deze voorziening.
We verwachten dat we op termijn een groot deel van ons onderwijsprogramma digitaal beschikbaar hebben. Leerlingen beschikken dan niet alleen op school, maar ook thuis over alle nodige opdrachten, lesinformatie, toetsen enz.. Met behulp van een digitale leeromgeving kunnen leerlingen, niet belemmerd door tijd en afstand, met elkaar samenwerken, zelfs met leerlingen op andere scholen in binnen- en buitenland. De docent heeft binnen zo’n leeromgeving alle mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen en begeleiden. Onderwijs op maat voor alle leerlingen komt zo dichterbij. 

Natuurlijk zal de leerling op school niet steeds achter een computer zitten.
De grotere beschikbaarheid van informatie en mogelijkheid om individueel ook buiten schooltijd aan opdrachten te werken heeft juist tot gevolg dat we op school meer aandacht kunnen besteden aan competenties als o.m. samenwerken, presenteren, plannen, verantwoordelijkheid kunnen nemen en dragen, initiatief tonen enz.. Dit zijn competenties die van groot belang zijn voor succes in een vervolgstudie.

Het administratiepakket Magister maakt het o.m. mogelijk dat ouders op elk moment vanuit huis de prestaties (cijfers/beoordelingen) van hun kinderen kunnen inzien.

In ons gebouw zijn de randvoorwaarden voor ict sterk verbeterd.
We hebben de beschikking over ongeveer 750 bekabelde it-werkplekken voor alleen de leerlingen en ongeveer 100 it-werkplekken voor docenten. Daarnaast is het schoolintranet ook overal in het gebouw draadloos toegankelijk.
De school is aangesloten op de digitale “snelweg” en zo klaar voor nieuwe toepassingen zoals video-conference, streaming video enz.

Het docententeam van het Aletta is beter dan gemiddeld geschoold en deskundig in het toepassen van ict in het onderwijs. Binnen de school is een team van deskundigen aanspreekbaar voor de verschillende toepassingen van It-gebruik. Dit it-team ondersteunt de docenten bij het toepassen van ict voor hun lessen en de schoolleiding bij het formuleren van it-beleid. Binnen dit team is het belangrijkste gesprekpunt: hoe kan ict bijdragen tot beter, leuker en uitdagender onderwijs?
 


<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer