Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Profiel en missie > Leren op het Aletta >
Leren op het Aletta


Op onze school staat de ontwikkeling van de leerling centraal. De docent begeleidt dit proces vanuit zijn deskundigheid. In een doorlopende lijn naar uiteindelijk het moment waarop de leerling de overstap maakt naar het vervolgonderwijs of werk.

We doen dat door hen te ontwikkelen in zelfstandigheid, we leren hun keuzes te maken, en verantwoordelijkheid te dragen. We leren hun verbanden te zien. Dat leer je niet door alleen maar te luisteren en uit je hoofd leren, het gaat vooral ook om het aanleren van vaardigheden en ontwikkelen van competenties. Dat kan niet zonder een goede wisselwerking tussen leraar en leerling.

Er wordt minder frontaal les gegeven zodat de docent zich met individuele of kleine groepjes leerlingen kan bezighouden. Leerlingen leren van elkaar en met elkaar door te werken aan groepsopdrachten en naar mate ze ouder worden, krijgen ze wat meer de ruimte om binnen de vastgestelde leerdoelen hun eigen keuzes te maken.

Het Aletta probeert het leren afwisselend en boeiend te laten zijn. We doen dat in de vorm van leerarrangementen bij de theoretische vakken en in de vorm van werkplekkenstructuur bij de beroepsvoorbereidende vakken. Via de werkplekkenstructuur laten we de leerling in het vmbo ervaren hoe het is om later te werken in de zorg, op kantoor, in de bouw , de industrie of bijv. in een kwekerij. Leerlingen vinden deze manier van werken heel inspirerend en motiverend.


<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer