Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Over Aletta >
About Aletta (English) | Powerpoint Aletta |
Over Aletta
Wie is Aletta Henriëtte Jacobs (1854-1929)

Op 9 februari 1854 werd Aletta Henriëtte Jacobs in het Groningse dorp Sappemeer geboren. (Nu Hoogezand-Sappemeer). Ze was het negende kind uit een gezin van elf. Haar vader, Abraham Jacobs, was huisarts. Toen Aletta zes was wist ze al dat ze net als haar vader dokter wilde worden, maar in haar tijd werden alleen jongens dokter. Het lukte haar, om als eerste meisje in Nederland, toestemming te krijgen om toegelaten te worden tot de driejarige Rijks Hoogere Burgerschool (RHBS) in Sappemeer. Haar zussen Frederika, en Charlotte volgden daarna en werden respectievelijk eerste vrouwelijke apotheker en eerste vrouwelijke wiskundige. Op 20 april 1871 kreeg Aletta toestemming van minister J.R.Thorbecke om als eerste meisje in Nederland aan de Universiteit van Groningen, medicijnen te gaan studeren. Zeven jaar later slaagde ze voor het artsexamen en op 8 maart 1879 promoveerde ze.

Waarom is Aletta Jacobs zo beroemd geworden?

Dokter Aletta Jacobs en haar man, de politicus Carel-Victor Gerritsen (1850-1905), hebben zich ingezet voor de verbetering van de positie van vrouwen. Zij hadden in die in die tijd geen stemrecht. 
Aletta begon een eigen huisartsenpraktijk in Amsterdam. Ze introduceerde en bepleitte bijvoorbeeld, het gebruik van voorbehoedsmiddelen, voerde eerlijke en open gesprekken met haar patiënten. Twee keer per week behandelde ze arme volksvrouwen gratis. Ook schreef ze verschillende boeken, een anatomieboek voor vrouwen met de naam : De vrouw, haar bouw en inwendige organen’. Ze schreef ook artikelen over vrouwenkiesrecht (de eerste in 1882), vrouwenbelangen, economische en staatkundige onafhankelijkheid van vrouwen, wettelijke regelingen voor prostitutie en over de verspreiding van geslachtsziekten. Daarnaast gaf ze arbeidersvrouwen cursussen over hygiëne. Aletta wilde op de kieslijst van de gemeenteraad van Amsterdam, maar werd geweigerd omdat ze een vrouw was.

Waarom Aletta over de hele wereld over reisde? 

Als presidente van de landelijke Vereniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK) maakte Aletta Jacobs deel uit van een internationaal netwerk. Steeds meer vrouwen verenigden zich in de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, of wel de International Woman Suffrage Alliance (IWSA). Zij deelden idealisme en liefde voor werken, door samen te werken met de National American Women Suffrage Association (NASWA), onderdeel van de Wereldbond. Met de Amerikaanse voorzitster van deze organisatie Carrie Chapman Catt, ging Aletta Jacobsin 1906 naar Oostenrijk en Hongarije om daar het vrouwenkiesrecht te Hongarije om daar het vrouwenkiesrecht te propaganderen.

In 1911 en 1912 reisden Jacobs en Catt over de hele wereld om het vrouwenkiesrecht te propaganderen. In 1915 bezochten ze zelfs President Wilson van de Verenigde Staten, om te bemiddelen tussen oorlogsvoerende landen.

 

Zuid-Afrika Rhodesia Zanzibar Madeira London, Southhampton Lapland, Noorwegen, Zweden Stockholm, Zweden Egypte Midden-Oosten Kenia India Ceylon Birma Hong Kong Filipijnen Singapore Nederlands-Indie China Japan

 De Aletta Jacobsprijs Op 8 maart, ook de internationale vrouwendag, wordt sinds 1990 aan de Rijksuniversiteit Groningen iedere twee jaar de Dr. Aletta Jacobsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt toegewezen aan een vrouw met een academische opleiding, die een voortrekkersrol vervult op het gebied van de emancipatie en een voorbeeld is voor andere vrouwen.

Tot nu toe is de prijs uitgereikt aan:

 Waarom onze school dr. Aletta Jacobs College heet?

Aletta Jacobs ging na 1870 enkele jaren naar de HBS in Sappemeer, deze school werd in 1949 samengevoegd tot de Aletta Jacobsschool en in 1953 tot het Dr. Aletta Jacobs-Lyceum. De school is een samenvoeging van drie scholen, waaruit onze huidige school is ontstaan. De naam was snel bedacht, Aletta die oud- leerling van de Rijks HBS in Sappemeer, is wel de meest beroemde leerlinge van de school geworden. De manier waarop Aletta zelf, ondanks veel weerstand, haar school heeft afgemaakt, heeft gestudeerd, haar bijdragen aan vrouwenemancipatie en vrouwenkiesrecht en de manier waarop ze anderen heeft gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen, zijn bewonderenswaardig. Het is puur toeval dat de internationale vrouwendag dezelfde datum is als haar promotiedag.

Aletta zou trots zijn op onze school, waarom?  

Omdat...
 • ...de school opkomt voor de positie van zowel jongens als van meisjes
 • ...de school iedereen stimuleert zijn/haar mogelijkheden zo goed mogelijk te gebruiken
 • ...maatschappelijke onderwerpen worden besproken
 • ...we Internationale activiteiten hebben zoals stedenreizen
 • ...we uitwisselingen hebben met scholen in:
  - Duitsland (Otto Hahn Gymnasium, Geesthacht) 
  - Frankrijk (Lycee Jean Vilar, Plaisir Cedex) 
  - Hongarije
  - Polen
  - Rusland (Schule 34, Smolensk)
  - Verenigde Staten
  (Nativity School, Cincinatti)  

Samenvattend

Dr. Aletta Jacobs bezat een enorm doorzettingsvermogen en wilskracht om hindernissen te overwinnen, daarom is ze een bron van inspiratie voor alle leerlingen van onze school. Net als Aletta reizen onze leerlingen ook de hele wereld over, van Rusland tot en met de VS. Aletta zou trots zijn op onze nieuwe school (per augustus 2007) met vakoverstijgend onderwijs in leergebieden, waarin iedere leerling zich uitgebreid kan oriënteren en specialiseren.

Veelzijdig, grensverleggend... Kortom: Aletta Jacobs

Foto: Rens van Stralen Sappemeer - Voormalige Rijks Hoogere Burgerschool
De Rijks Hoogere Burgerschool is in 1868 gebouwd. Tot 1969 was hier het Dr. Aletta Jacobs-lyceum gevestigd. Het lyceum kreeg deze naam in 1951. Aletta Jacobs heeft in dit gebouw haar HBS-opleiding genoten en was de eerste vrouwelijke arts in Nederland. Sinds 1979 is het als kantoor in gebruik.


Foto: Rein Scholte - Nieuwe gebouw dr. Aletta Jacobs College


Meer lezen?

- www.alettajacobs.org
- www.emancipatie.nl

Bronnen
foto's: www.alettajacobs.org
<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer