Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Bij wie moet ik zijn? >
Bij wie moet ik zijn?
Contact ouder/verzorger met school:

Het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers is de mentor. Soms leidt een gesprek met de mentor niet direct tot een oplossing of bestaat er na een gesprek met de mentor nog zorg. In een dergelijk geval zijn er binnen school nog meerdere stappen die doorlopen kunnen worden. Hieronder is het stappenplan opgenomen:
Stap 1: Mentor
Stap 2: Teamleider
Stap 3: Directeur vmbo/pro of directeur havo/vwo
Stap 4: Algemeen directeur/bestuurder
In de meeste gevallen is stap 1 voldoende.
Slechts in uitzonderlijke gevallen zullen alle stappen tot en met stap 4 noodzakelijk zijn (zie hiervoor ook de klachtenregeling op de site van de school).
Instanties als inspectie en onderwijsgeschillen zullen altijd vragen of u alle bovenstaande stappen doorlopen hebt. Pas als dat het geval is, zullen zij u mogelijk verder kunnen helpen.
 


<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer