Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Verklaring omtrent gedrag derden >
Verklaring omtrent gedrag derden
Klik hier voor het onderstaande formulier.


                                                                           
 
Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 
Geachte heer, mevrouw,

In het onderwijs vinden wij de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder van onze leerlingen, essentieel. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is één van de maatregelen waarmee wij een veilige omgeving willen creëren. Wij eisen van onze medewerkers dat zij een VOG aanleveren. Echter als school zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom vragen wij u te verklaren in het bezit te zijn van uw eigen VOG en indien van toepassing ook de VOG van uw medewerker(s), waaruit blijkt dat uw gedrag of het gedrag van uw medewerker(s) geen bezwaar vormt voor het verrichten van werkzaamheden in de directe of indirecte omgeving van onze leerlingen, medewerkers of de school.
Voor meer informatie of het aanvragen van een VOG, verwijzen wij u naar de volgende website: www.justis.nl/producten/vog/

 
Hierbij verklaar ik in het bezit te zijn van een geldig VOG en/of een geldig VOG van mijn medewerker(s), waaruit blijkt dat mijn gedrag of het gedrag van mijn medewerker(s) in het verleden geen bezwaar vormt voor het verrichten van werkzaamheden in de directe of indirecte omgeving van leerlingen, medewerkers of de school dr. Aletta Jacobs College te Hoogezand:
 
Naam:                                  ………………………………………………………………
Functie:                               ………………………………………………………………
Datum:                                ………………………………………………………………
Handtekening:                
                                                 
                                            ………………………………………………………………
 
 

Met vriendelijke groet,
 
mw. C.J. de Roo-Fokkens
Bestuurder/Algemeen directeur 


<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer