Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Schoolleiding en bestuur > Raad van Toezicht >
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting dr. Aletta Jacobs College telt zeven leden. Zij worden benoemd door de raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer: drie op voordracht van de Ouderraad, één lid op voordracht van de MR.
 
De RvT heeft de volgende samenstelling:

- Mevrouw C.M. Eeken (voorzitter)
- Mevrouw L.M. van der Ark
- Mevrouw L.V. Brakenhoff-Smits
- De heer H.H. Van Voorn
- De heer A. Verhoog
- De heer B. Vastenburg

 
Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de RvT. De RvT houdt integraal toezicht op alle aspecten van de Stichting en de onderwijsorganisatie. De RvT richt zich daarbij naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. De RvT let daarbij in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit, zoals bedoeld in artikel 42 van de wet op het voortgezet onderwijs. De RvT toetst de afwegingen die het bestuur heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen.
 
Bijlagen:
- Statuten van de Stichting dr. Aletta Jacobs College
- Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht
- Profiel Raad van Toezicht leden
- Procedure zelfevaluatie Raad van Toezicht
- Code Goed Onderwijsbestuur
- Organisatiestructuur
- Begrotingen: 2013, 2014, 20152016, 2017 en 2018
- Verslag Raad van Toezicht m.b.t. de jaarstukken: 2011, 2012, 201320142015, 2016 en 2017
- Regeling vermoeden van misstanden
- Nevenfuncties leden raad van toezicht
- Strategisch beleidsplan 2015-2019
<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer