Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Medezeggenschapsraad > Ouderraad >
Ouderraad
Ouders en verzorgers willen dat hun kinderen het op school fijn hebben, er veel kunnen leren en een prettige omgang hebben met klasgenoten en medewerkers van de school. Betrokken ouders en verzorgers zijn goed voor het welbevinden en de schoolprestaties van de leerling. De ouderraad bevordert de ouderbetrokkenheid bij het reilen en zeilen van de school. De ouderraad is het klankbord voor uitwisseling van inspiratie, ideeën, vragen tussen ouders/verzorgers en directie.
 
Elke ouder met een kind op onze school is automatisch lid van de Vereniging Ouderraad dr. Aletta Jacobs College. De Ouderraad vormt het bestuur van de vereniging. De Ouderraad vervult een brugfunctie tussen ouders en de school en adviseert de oudergeleding van de medezeggenschapsraad over alle onderwerpen die voor ouders en leerlingen van belang zijn.


<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer