Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Namen, adressen, telefoonnummers >
Namen, adressen, telefoonnummers

CURSUSJAAR 2019-2020

Vestigingen


Hoofdlocatie: Locatie Laan van de Sport
A   Laan van de Sport 4               
     9603 TG Hoogezand
T   0598 - 35 02 50   
E   ajacobscollege@aletta.nl
W  www.aletta.nl         
                   
Nevelocatie: Locatie Erasmusweg (mavo)
A   Erasmusweg 1
     9602 AA Hoogezand
T   0598 - 35 02 50   
E   ajacobscollege@aletta.nl
W  www.aletta.nl        

Nevenlocatie: Locatie Van Heemskerckstraat (praktijkonderwijs)
A   Van Heemskerckstraat 119a
     9601 HC Hoogezand
T   0598 - 36 14 61
E   ajacobscollege@aletta.nl                           
www.aletta.nl/pro
 
Postadres van de school
dr. Aletta Jacobs College, Postbus 452, 9600 AL Hoogezand

E-mailcontact
Contact per e-mail: u kunt hier het formulier invullen.
 
Bestuur Stichting dr. Aletta Jacobs College

Mw. drs. C.J. de Roo-Fokkens
Postbus 452, 9600 AL Hoogezand
 
Raad van Toezicht

Mevrouw C.M. Eeken (voorzitter)
Mevrouw L.M. van der Ark
Mevrouw L.V. Brakenhoff-Smits
De heer H.H. Van Voorn
De heer A. Verhoog
De heer B. Vastenburg

  
Directie

Bestuurder/Algemeen directeur
Mw. drs. C.J. de Roo-Fokkens 
T   0598 - 35 02 50 (school)
E   directiesecretariaat@aletta.nl
 
Directeur havo/vwo
Dhr. drs. W. Zilverberg
T   0598 - 35 02 50 (school)
E   directiesecretariaat@aletta.nl

Directeur vmbo en pro
Mw. I. Drenth-Kerdijk, MSc
T   0598 - 35 02 50 (school)
E   directiesecretariaat@aletta.nl
 
 
Teamleiders
 
Teamleider havo/vwo onderbouw (klas 1-2-3)
Dhr. T. van Roy, MSc
T   0598 - 35 02 50 (school)
E   tvanroy@aletta.nl
 
Teamleider havo/vwo bovenbouw (klas 4-5-6)
Dhr. F.J. Dost, MA MSc
T   0598 - 35 02 50 (school)
E   fdost@aletta.nl

Teamleider mavo (vmbo-t)
Mw. drs. E.H. Venema
T   0598 - 35 02 50 (school)
E   evenema@aletta.nl
 
Teamleider vmbo kb/bb onderbouw
Mw. J.M. Emming
T   0598 - 35 02 50 (school)
E   memming@aletta.nl
 
Teamleider vmbo kb/bb bovenbouw 
Mw. L. Hoogenboom
T   0598 - 35 02 50 (school)
E lhoogenboom@aletta.nl

Teamleider praktijkonderwijs (locatie van Heemskerckstraat)
Dhr. B.H. Tempelman
T   0598 - 36 14 61 (school)
E   htempelman@aletta.nl
 

Examensecretaris

Afdeling vmbo, mavo, havo en vwo
Mw. A. Jansen
T   0598 - 35 02 50 (school)
E   majansen@aletta.nl 

Aletta Advies Team (AAT)
  
Intern Team Ondersteuner  Pro
Mw. drs. M. van der Kemp
E mvdkemp@aletta.nl
 
Intern Team Ondersteuner vmbo bb/kb onderbouw
Dhr. K. Jans
E kjans@aletta.nl

Intern Team Ondersteuner vmbo bb/kb bovenbouw
Mw. M. Muntinga
mmuntinga@aletta.nl

Intern Team Ondersteuner mavo (vmbo-t)
Mw. J. Zeilstra
E jzeilstra@aletta.nl
 
Intern Team Ondersteuner h/v onderbouw
Mw. J. Wegman
E jwegman@aletta.nl

Intern Team Ondersteuner h/v bovenbouw
Dhr. K. Denkema
kdenkema@aletta.nl


Ondersteuningsfunctionaris
Mw. drs. N. Snijder
E nsnijder@aletta.nl
 

Maatwerkklas (intern ondersteuningsteam)
Mw. T. Potze
E tpotze@aletta.nl

Alle interne (team)ondersteuners zijn bereikbaar via telefoon school 0598 - 35 02 50


Coördinator hoogbegaafdenbeleid bovenbouw h/v

Dhr. M. Corbier
T 0598 - 35 02 50
E mcorbier@aletta.nl

Coördinator hoogbegaafdenbeleid onderbouw h/v

Mw. B. Janssens 
T 0598 - 35 02 50
E bjanssens@aletta.nl
  
Vertrouwenspersoon

Mevrouw E. M. Reinders
T 06 - 81 68 83 16
E emreinders@versatel.nl
 
Schoolarts

Contactpersoon/Aanspreekpunt voor het Aletta: 
Peter Meuleman
GGD Groningen
T 050 - 367 40 00
pmeuleman@aletta.nl
 
Schoolmaatschappelijk werk

Mw. B. Oosting
T  0598 – 35 02 50 (school)
E boosting@aletta.nl
 
Orthopedagoog

Mw. drs. M. van der Kemp
T  0598 – 35 02 50 of 36 14 61 (contact via school)
E mvdkemp@aletta.nl
 
Mw. C. Wetenkamp. MSc
T 0598 - 35 02 50 (contact via school)
E cwetenkamp@aletta.nl

GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist

Mw. drs. H.J. Nieuwenhuis
T 0598 - 35 02 50 (contact via school)
E hnieuwenhuis@aletta.nl 

Decanen

Mw. E. Mollema - Koopal - decaan vmbo
T  0598 - 35 02 50 (contact via school)
M 06 – 52 49 84 50
E emollema@aletta.nl

Dhr. M. Broekema, decaan mavo
T 0598 - 35 02 50 (contact via school)
M 06 -  48 08 61 80
E mbroekema@aletta.nl
 
Dhr. M. Drenth - decaan havo/vwo 
T  0598 - 35 02 50 (contact via school)
M 06 - 27 06 58 21
E mdrenth@aletta.nl

Topsportbegeleider en talentcoordinator

Mw. C. Siebenga
T 0598 - 35 02 50 (contact via school)
E csiebenga@aletta.nl

Cultuurcoördinator 
Dhr. J. Stuiver 
T 0598 - 35 02 50 (contact via school)
E jstuiver@aletta.nl

Interne schoolopleiders:

Mw. R. Snijders
T 0598 - 35 02 50 (contact via school)
E rsnijders@aletta.nl

Mw. L. van Timmeren
T 0598 - 35 02 50 (contact via school)
E lvtimmeren@aletta.nlExterne adressen
 
Leerplichtambtenaar gemeente Hoogezand-Sappemeer:
Team Leerplicht/RMC/Jongerenleerwerkloket binnen het Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen.
E: leerlingzaken@bwri.nl
T 0598 - 37 35 46
  
Inspectie van het onderwijs:
P  Postbus 2730, 3500 GS Utrecht  
T 088 - 669 60 60
W www.onderwijsinspectie.nl
 
Vragen over onderwijs:
Rijksoverheid
T 1400 (lokaal tarief)
 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en radicalisering.
T  0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)
 
DUO          
(Tegemoetkoming Scholieren)
T  050 - 599 77 55
W www.duo.nl
 
Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
P  Postbus 17061, 1001 JB Amsterdam
T 020 - 524 40 60
  


 
<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer