Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Medezeggenschapsraad > MR > Wet MR >
Wet MR
Vanaf 1 januari 2007 hebben we een nieuwe wet voor medezeggenschap, de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) Deze wet maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het voortgezet onderwijs.

Door deze wet krijgen ouders en leerlingen meer invloed op het beleid van de school. 

De WMS biedt de medezeggenschapsraad meer mogelijkheden om de medezeggenschap passend te maken voor onze school.

Het belang van goede medezeggenschap zit vooral in het in evenwicht brengen van de verhouding tussen bestuur/management van de school en andere betrokkenen van onze school. Meer evenwicht betekent meer gelijkwaardigheid en dat betekent een duidelijker stem voor medezeggenschap.

Klik hier voor meer informatie over de WMS.


<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer