Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Medezeggenschapsraad > MR > MR-leden >
MR-leden
Personeelsgeleding  
Geert Hoetink (vice-voorzitter)
Robin Eggens (secretaris)
Marc Corbier  
Marion van der Kemp  
Berry Knol  
Gerard Kiers  
Nicky van der Schilt (voorzitter)
   
Oudergeleding  
Corinne Talsma  
André Beijers  
Monique Heikens  
Gerard van de Putte  
   
Leerling-geleding  
Reinder van der Weide  
Mark Ottens  
Siem van Hensbergen  << vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer