Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Medezeggenschapsraad > MR >
MR-leden | Reglement MR | Statuten MR | Vergaderdata, agenda's en notulen | Wet MR |
MR
De medezeggenschapsraad 2018-2019

Binnen elke school of scholengemeenschap is medezeggenschap wettelijk verplicht. Het bestuur van de Stichting dr. Aletta Jacobs College dient voor het maken en uitvoeren van beleid advies of instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad (MR). Voorbeelden hiervan zijn het examenreglement, het financieel beleid en de lessentabellen.
 

 


<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer