Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Begin > dr. Aletta Jacobs College Algemeen > Algemeen > Ondersteuning (voorheen zorg) >
Ondersteuning (voorheen zorg)
Op onze school zijn verschillende ondersteuningsfunctionarissen actief. Zij ondersteunen de docenten bij het op de juiste wijze begeleiden van leerlingen. Ook verlenen de ondersteuningsfunctionarissen zelf vanuit hun eigen expertise aanvullende zorg aan leerlingen.

Binnen de directie is de directeur vmbo en proverantwoordelijk voor de zorg. In het Schoolondersteuningsplan (SOP) is het beleid ten aanzien van de ondersteuning en de uitwerking van dit beleid voor de verschillende onderdelen uitvoerig beschreven.

Klik hier voor het schoolondersteuningsplan.
Klik hier voor uitleg ondersteuningsprofiel 2017-2018.

Hieronder vindt u de bijlagen van het schoolondersteuningsplan.

Klik hier voor procedure aanmelding (ouderversie).
Klik hier voor procedure aanmelding.

Klik hier voor het pestprotocol.
Klik hier voor het protocol medicijnverstrekking (volgens Aob).
Klik hier voor de meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling.

Klik hier voor het onderwijsondersteuningsprofiel pro.
Klik hier voor het onderwijsondersteuningsprofiel vmbo.
Klik hier voor het onderwijsondersteuningsprofiel hv.
 

 

 
<< vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer