Naam Wachtwoord - Logingegevens kwijt?

Deelschoolsites dr. Aletta Jacobs College Algemeen dr. Aletta Jacobs College Beveiligde docentensite dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw HV dr. Aletta Jacobs College Bovenbouw VMBO BB/KB dr. Aletta Jacobs College Intranet dr. Aletta Jacobs College Onderbouw h/v dr. Aletta Jacobs College Onderbouw VMBO dr. Aletta Jacobs College Praktijkonderwijs dr. Aletta Jacobs College VMBO T
Nog een keer ontmoeten

Nog een keer ontmoetenReünie na Reünie:
Ze troffen elkaar afgelopen oktober tijdens de viering van '150 jaar Aletta' en waren nog niet uitgepraat. Zaterdag 15 juni treffen ze elkaar weer, de deelnemers aan de uitwisseling met Rusland in schooljaar 1997/1998. Op deze dag komen 20 van de 25 leerlingen naar het Aletta. Ook de begeleidende docenten van toen Gerry Buitinck, Fred Stevens en Maarten Voorzanger zullen er dan zijn. Helaas is oud-conrector Ids Idsinga (2e vl bovenste rij) onlangs overleden.

Zie ook het interview in de HS-krant met de titel 'Vriendschap gaat over grenzen'. Oud-docenten Buitinck en Stevens blikken hierin - in het kader van '150 jaar Aletta' - terug op de vele internationale uitwisselingen
Klik hier: https://hskrant.nl/site/2018/07/25/vriendschap-gaat-over-grenzen---op-weg-naar-150-jaar-aletta
 << vorige

dr. Aletta Jacobs College 2019 disclaimer